En lösning i hela kommunen

För både ordinärt & särskilt boende

Varför skilja mellan olika boendeformer? Vår idé utgår från vårdtagaren med vårdtagarens boende som mittpunkt för vår lösning. Då spelar det ingen roll om det är en lägenhet i ett särskilt boende, vårdtagarens egen villa eller ett rum på ett gruppboende. Det spelar heller ingen roll om lösningen gäller för en vårdtagare eller för flera hundra.

Vår plattform är optimerad för att göra välfärden så enkel, säker och kvalitativ som möjligt – oavsett storlek, form och behov. Om användaren bor i  eget, ordinärt eller särskilt boende, gruppboende eller LSS spelar ingen roll. Vår tekniska lösning är fullständigt trådlös och skalbar. 

Läs mer om vår lösning här >
Läs mer om våra produkter & tjänster här >

Säkert
Everons trygghetslarm bygger på en centraliserad server-infrastruktur, en molntjänst, vilket innebär att ingen pc eller server installeras i boendet. Detta genererar säkerhet och trygghet på en helt annan professionell nivå.
Skalbart
Här anpassar ni själva hur många och vilka tekniska lösningar ni vill ansluta till ”molnet”. Flexibiliteten är fullständig, då den gäller från en användare och uppåt. Allt är dessutom trådlöst och kan enkelt flyttas och ändras.
Lönsamt
Webbgränssnitt, support och larmmottagnings-app ingår i grunduppsättningen. Ni betalar endast för de larmtillbehör ni behöver, med stor flexibilitet att flytta, byta och anpassa vartefter behovet förändras.

Särskilt boende

Plattformen bygger på en centraliserad serverinfrastruktur, s.k molntjänst men med möjlighet till lokal backup. Ingen pc eller lokal dator installeras på boendet utan infrastrukturen på boendet består istället av små intelligenta hubbar (basstationer) som skapar flera kommunikations-möjligheter till molnet varvid vi alltid garanterar minst två kommunikationsvägar; en primär och en sekundär. Basstationerna roamar också med varandra inne på boendet och upprätthåller mottagande av larm samt förmedling vilket också möjliggör lokal backup om samtliga förbindelser till Internet försvinner.

Ordinärt boende

Med vår plattform kan kommunen ha samma lösning i hela kommunen och bygga ”virtuella äldreboenden” av ordinärt boende. Vårt system bygger på små intelligenta trygghetshubbar (smarta basstationer), som kommer utrustade med det allra senaste inom kommunikations-teknologi och utgör ett framtidssäkert och adaptivt val oavsett boendeform. Med hjälp av vår unika ”press & play” ansluter man enkelt nya larmtillbehör. Alla delar i systemet har digital frekvent övervakning och molntjänsten har extremt hög driftsäkerhet.

Produkter & tjänster

Origon trygghetshubb
Origon trygghetshubb
Origon är mittpunkten för all installerad välfärds-teknik.
Nyckelfria lås
Nyckelfria lås
Smarta, individanpassade passagelarm & nyckelfria lås.
Digital tillsyn
Digital tillsyn
Ett säkert och effektivt sätt att skapa trygghet.
Everon Mobile App
Everon Mobile App
Snabb och enkel larmmottagning i mobilen.
OnOn - Digital närvaro
OnOn - Digital närvaro
Kameratjänsten helt utan film- eller bildinspelning.
Vega GPS-larm
Vega GPS-larm
Ett mobilt trygghetslarm med inbyggd GPS.
Larmknapp
Larmknapp
Trygghetslarm för varje vårdtagares behov.
Läkemedelshantering
Läkemedelshantering
Säker förvaring och dosering av läkemedel.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@everon.se för mer information om hur våra produkter kan passa i er verksamhet.