Digital närvaro med OnOn

OnOn är en digital tillsynstjänst och trygghetssensor som anonymiserar vårdtagaren för maximalt integritetsskydd så att den äldre kan leva ett självständigt liv utan att känna sig övervakad.

Digital närvaro tar säkerhet och trygghet inom äldreomsorgen till en helt ny nivå. Den digitala tjänsten OnOn analyserar bilder från en kamera och omvandlar dem till anonymiserade bilder och ikoner – för integritetssäker tillsyn dygnet runt. Med hjälp av AI och bildanalys möjliggörs konstant närvaro och uppsikt helt utan film- eller bildinspelning. Kameran uppfattar olyckor såväl som vardagliga sysslor och skickar omedelbart ut ett larm om en avvikelse sker. Med OnOn kan vårdnadstagaren känna sig trygg i sitt eget hem och kan leva ett självständigt liv längre. Tjänsten kan kopplas till alla kameramodeller som Everon tillhandahåller.

Snabbfakta

 

  • Integritetssäker trygghetssensor
  • Avpersonifierad
  • Anpassa efter varje individs unika behov
  • Detekterar både hårda och mjuka fall
  • Sparar personaltid och skapar en lugnare arbetsmiljö
  • Minskar antalet falsklarm
  • Använder artificiell intelligens för att detektera avvikelser
  • Bra alternativ för den som inte kan ge samtycke till kameratillsyn
 

Integritetssäker tillsyn med trygghetssensor

OnOn respekterar den personliga integriteten och är därför designad för att människor ska känna sig trygga – även mot övervakning. Genom att helt och hållet anonymisera och avpersonifiera vårdtagaren kan äldreomsorgen bedrivas i enlighet med dataskyddslagen och GDPR. OnOn är även ett bra alternativ för vårdtagare med nedsatt kognitiv förmåga som inte kan ge samtycke till kameratillsyn.

Frihet
Genom konstant närvaro kan vårdtagaren leva ett friare och mer självständigt liv. Med OnOn får fler användare möjlighet att bo kvar i sina hem, slipper bli störda i onödan och kan göra saker som bidrar till välmående och hälsa.
Trygghet
Där många tidigare larmtillbehör bara kunnat generera larm vid speciella typer av fallolyckor, kan OnOn registrera och förmedla larm vid en oändlig variation av fallolyckor – såväl hårda som mjuka fall.
Integritet
Digital närvaro är en av de första tjänsterna som möjliggör konstant närvaro utan att ge avkall på integriteten. Kameran uppfattar händelser och omvandlar dessa till texter och ikoner för fullständig avpersonifiering.

Avpersonifierat

Endast text och ikoner

Kameran som används i Digital närvaro observerar händelser och lär sig känna igen olika typer av handlingar. Dessa händelser omvandlas till anonyma ikoner med förklarande text innan de blir synliga för personalen. Personal kan se hela avdelningen på en och samma skärm för att säkerställa att varje vårdtagare mår bra. Skulle någon avvikelse ske går ett larm ut direkt i appen.

För varje individuell vårdnadstagare bestäms vilka typer av händelser som ska trigga ett larm. Detta kan också regleras utifrån tid. Till exempel kan systemet observera att användaren klivit upp ur sängen och gått till badrummet, men bara om användaren inte återvänder från badrummet inom en viss tid skickas ett larm.

Trygghetssensor

med AI och bildanalys

OnOn använder den senaste tekniken med artificiell intelligens och bildanalys för att säkerställa maximal trygghet för vårdtagaren. Genom att avpersonifiera bilden blir kameran istället en trygghetssensor som uppfattar aktiviteter hos vårdtagaren och skickar ut ett larm när något avviker från det normala.

Med ett övergripande system som OnOn kan antalet larmtillbehör minskas då OnOn på egen hand kan uppfatta allt ifrån rörelse till fallolyckor och dörröppningar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@everon.se för mer information om hur våra produkter kan passa i er verksamhet.

 

Fler produkter & tjänster

Origon trygghetshubb
Origon trygghetshubb
Origon är mittpunkten för all installerad välfärds-teknik.
Nyckelfria lås
Nyckelfria lås
Smarta, individanpassade passagelarm & nyckelfria lås.
Digital tillsyn
Digital tillsyn
Ett säkert och effektivt sätt att skapa trygghet.