Origon välfärdshubb

Samlingspunkt för trygghetsskapande teknik

Med Origon öppnas dörrar till en välfärd full av möjligheter. Den första riktiga digitala välfärdshubben kommer utrustad med det allra senaste inom kommunikationsteknologi, vilket gör den till ett av de mest säkra och trygga alternativen på marknaden.

Utmärkande för Origon är att den fungerar övergripande och universellt, till och med oberoende av boendeform. Den är en samlingspunkt för all installerad välfärdsteknologi, med möjlighet att ansluta fler än 50 larmtillbehör och tekniska lösningar.

Origon är också grunden för infrastrukturen i samtliga boendeformer. Alla Origon samverkar “sömlöst” vilket ger brukaren möjlighet att larma inom hela boendet.

Välfärdshubben är användarvänlig med tidlös design med två färgalternativ. Den har också en tydlig larmknapp, digital klocka, kraftfull högtalare, känslig mikrofon och nattljus.

IoT, Internet of Things
För att kunna behålla kvalité i vård och omsorg så måste vi ta till tekniken för att effektivisera och underlätta för brukare och vårdpersonal. IoT, Internet of Things är ett begrepp som enkelt uttryckt betyder att man ansluter olika apparater/enheter till internet.

Inom vården kan detta vara olika medicinska sensorer som larmar för avvikelser eller som skickar data till exempelvis läkare, men det kan också vara ett uppkopplat kylskåp som säger till när mjölken är slut.

Origon har de bästa förutsättningarna för att hantera olika sensorer i användarens bostad. Med Bluetooth 5 skapas ett trådlöst sensornätverk som enligt forskarna är helt rätt väg att gå för att kunna ansluta olika IoT produkter.

Säkert

Med hjälp av flertalet kommunikationsgränssnitt, bl.a. WiFi, Bluetooth, mobilnät, LAN, I/O och NFC, samt radiofrekvensen enligt EU-normen EN 50134, som är en egen radiofrekvens avsedd för trygghetslarm, fungerar vår lösning säkert och även lokalt om kontakten med internet försvinner.

Heltäckande

Alla Origon inom ett boende skapar tillsammans ett effektivt trygghetsnätverk, där alla larmlösningar kan kommunicera med samtliga Origon, men väljer per automatik alltid den närmaste basstationen. Det gör att Origon fungerar övergripande och universellt, oavsett boendeform.

Enkelt

Alla inställningar görs via gränssnittet, MyEveron. På så sätt sparar vi resor och justeringar och förändringar kan göras snabbt och enkelt. Även mjukvaruuppdateringar är systemstyrda och automatiska. Origon har konstant serveruppkoppling för överföring av larm och data.

Fler produkter & tjänster…