Ett hållbart samhälle

Där hälsa, trygghet & livskvalité står i centrum.

Vår vision är att genom teknisk innovation bidra till mer trygghet, större välbefinnande och bättre hälsa för äldre och funktionsnedsatta, på ett sätt som gynnar såväl individen som personalen och samhället i stort. Vi vill bidra till ett friskare åldrande genom ökad rörlighet och minskad isolering.

Det är vetenskapligt bevisat att både äldre och samhället vinner på att vi fortsätter vara aktiva och rörliga högre upp i åldern, men samtidigt känna trygghet och veta att man kan få hjälp om något händer. För den enskildas bästa och för att samhället ska klara av det ökande antalet äldre behöver vi hålla våra äldre rörliga och aktiva så länge som möjligt.

Med ett traditionellt sätt att se på trygghetslarm, med fasta trygghetslarm som bara fungerar i bostaden, riskerar man att i rask takt sänka livskvalitén för vårdtagaren. Med mobila trygghetslarm och välfärdsteknik kan man istället bibehålla ett aktivt och socialt delaktigt liv långt upp i åldrandet. De fasta trygghetslarmen har en inlåsningseffekt eftersom de inte fungerar utomhus. Inlåsningseffekten kan medföra att man som äldre drar sig för att gå ut och istället blir man sittande i tv-fåtöljen en stor del av dagen. Detta skapar förutom otränade muskler också ensamhet och kan leda till psykiska besvär. Mobila larm uppmuntrar till att ta en liten promenad, gå ut på gården eller gå till affären.

Äldre, fasta trygghetslarm som bara fungerar i bostaden begränsar rörligheten och bidrar till social isolering , vilket ökar vårdberoendet.
Innovativa lösningar ger äldre möjlighet till ett aktivare liv och bättre hälsa. Det ger ett friskare åldrande som minskar vårdberoendet.
Trygghet
Alla våra tekniska lösningar samspelar i ett enormt Mesh-nätverk, och skapar tillsammans trygghet på en helt annan nivå än vad som tidigare varit möjligt. Våra innovativa produkter är utrustade med det senaste inom kommunikationsteknologi,vilket gör dem till ett av de mest säkra och trygga alternativen på marknaden.
Frihet
Innovativa tekniska lösningar ger användarna mer frihet och möjlighet att skapa sig det liv hon önskar, och därmed ett större välbefinnande och bättre livskvalité. Mer frihet möjliggör också ett rörligare och aktivare liv, som bidrar till bättre hälsa högre upp i åldrandet, och minskar isolering och vårdberoende.
Samhällsnytta
Trygghetsskapande innovation bildar en snöbollseffekt av positiva följder i samhället. Mer trygghet och frihet hos individerna bidrar till ett friskare åldrande och minskar vårdberoendet. Med intelligent teknik blir personalens arbete effektivare och kan utföras med större kvalité – en vinst för både individ, personal och samhället i stort.

Miljö

Med molnbaserade tjänsteplattformar och ny välfärdsteknologi kan mycket lösas på distans vilket bidrar till minskad miljöpåverkan i olika former.

Digital tillsyn på distans och nyckelfria lås lösningar ger mindre bilresande, trygghetslarm som är molnbaserat ger mindre total strömförbrukning per kund, informationsinsamling (IoT) kan ge information för att optimera resor, tillsyn etc.

Ekonomi

Everons molnbaserade välfärdsteknologiska plattform ger alla samma förutsättningar och säkerhet. Oavsett om det gäller en person i ordinärt boende, ett litet gruppboende eller flera stora vård- och omsorgsboenden så har alla samma möjligheter och samma ekonomiska fördelar.

Kommunerna kan genom att välja rätt teknisk lösning frigöra pengar till nya effektiva lösningar eller till mer personal där det behövs.

Samhälle

Andelen äldre i samhället ökar dramatiskt de närmaste åren. För att kunna behålla samma kvalité inom vård och omsorg behöver vi ta fram nya arbetssätt och utveckla nya välfärdsteknologiska tjänster som underlättar för personalen, men som också håller våra äldre friskare och mer socialt involverade.

Trygghetsskapande innovation bildar en snöbollseffekt av positiva följder i samhället, och resultatet blir en vinst för både individ, personal och samhället i stort.