Home

Läs om Everons plattform här

För ett aktivt, tryggt och självständigt liv för våra äldre.

Välfärdsteknik som revolutionerar
äldreomsorgen

Varför skilja mellan olika boendeformer?

Vår idé utgår från vårdtagaren med vårdtagarens boende som mittpunkt för vår lösning. Då spelar det ingen roll om det är en lägenhet i ett särskilt boende, vårdtagarens egen villa eller ett rum på ett gruppboende. Det spelar heller ingen roll om lösningen gäller för en vårdtagare, för flera hundra eller för flera tusen.

Ökad livskvalitet
Genom välfärdsteknisk innovation ger vi fler personer ökad trygghet, välbefinnande och bättre hälsa längre upp i åldrandet. Hållbara lösningar för både individ och samhälle.
Molnbaserad lösning
Vi har utvecklat framtidens molnbaserade plattform för välfärdsteknologi. Vår plattform är optimerad för att göra välfärden så enkel, säker och kvalitativ som möjligt – oavsett storlek, form och behov.
Hjälp & support
Behöver du hjälp, har frågor eller funderingar? Vår mycket uppskattade support är lugna och omtänksamma, har stor teknisk kunskap och lång erfarenhet. Ring eller mejla oss så hjälper vi er gärna!

Vår larmcentral finns där för er

Everons larmcentral har en lång erfarenhet och stort engagemang för äldreomsorgen. Larmcentralen tar emot larmen, kontaktar brukaren för mer information och dirigerar sedan larmen enligt en väl beprövad åtgärdslista. Vår larmcentral ligger i Vasa, som befolkas av finlandssvenskar. Personalen på larmcentralen är flerspråkiga och anpassar sig utefter brukarens behov.

Mer om larmcentralen

Senaste nyheterna