Om oss

Everon är i grunden ett IT företag med egen utveckling inhouse och stor passion för innovativa tekniska lösningar. Men kärnan i Everons idé kommer inte från teknik, utan från en vision att bidra till ett samhälle där alla äldre och funktionsnedsatta ges möjlighet till trygghet, hälsa och välbefinnande. Idag är Everon en av de ledande leverantörerna av trygghetslarm i Norden.

Everon grundades 2004 i Finland av Markus Merne. På den tiden präglades äldreomsorgen av analoga larmsystem. Molnbaserade larmsystem och intelligenta välfärdstekniska lösningar hade ännu inte sett dagens ljus. Men det Markus reagerade starkast på, var att larmsystemen skiljde sig så kraftigt mellan olika boendeformer. Till skillnad från tidigare system, satte Markus den individuella brukaren i centrum istället för att utgå från boendeformen; eftersom varje brukare har sin egen bostad, eller lägenhet, oavsett om den förhåller sig som ett ordinärt boende eller är del av ett särskilt boende. Det var denna idé i kombination med en passion för tekniska lösningar och ett oerhört engagemang för människor, som lade grunden till det som är Everon idag.

I Finland finns numera över 400 anläggningar installerade. Våren 2016 lanserade det innovativa trygghetslarmsystemet på den svenska marknaden, och hösten 2016 bildades Everon Sverige genom en sammanslagning med StayingActive som varit Everons partner sedan 2010. I Sverige finns vi redan i 60 kommuner och har över 400 anläggningar i drift. Förutom det finska huvudkontoret i Åbo samt det svenska i Norrköping, har vi även ett dotterbolag i London, UK, och verksamhet på ett tiotal marknader. Majoritetsägare är investeringsfonden Versoventures.

Through significant investment in innovation over many years, our flexible, cable-free, open platform provides personalised, trusted and sustainable solutions that enhance life. All systems can be quickly configured to suit specific client requirements in any care setting including care homes, assisted living or at home.

Snabbfakta om Everon

  • Huvudkontor i Åbo, Finland
  • Dotterbolag i Norrköping, Sverige
  • Dotterbolag i London, UK
  • Finns i över 60 kommuner i Sverige och över 400 installerade anläggningar
  • Egenutvecklade, patenterade tekniska lösningar
  • Investeringsfonden VersoVertures är majoritetsägare
  • ISO9001:2015 certifierade för både serviceproduktion och verksamhet
  • Hårdvaran tillverkas under strikta kvalitetskrav med hänsyn till miljöprogram
Ledande på marknaden
Everon är en av de ledande leverantörerna av välfärdsteknik i Norden. Vi driver marknaden i Sverige där vi är det snabbast växande företaget i branschen.
Patenterad teknisk lösning
Våra produkter är utvecklade med vår egen unika och patenterade teknologi. Vi lanserar kontinuerligt nya produkter och innovationer för att kunna möta framtidens behov inom äldreomsorgen.
Erfarenhet & engagemang
Vi som jobbar på Everon har stor erfarenhet och engagemang. Kompetensen här är både djup och bred, såväl inom vård- och omsorg, som teknik och innovation.

Trygga ägare

Majoritetsägare i Everon är VersoVentures, en finsk privat investeringsfond med två fonder som investerar i växande företag och spinn off företag som har en ledande teknologi.

“The Finnish private equity investor fund VersoVentures sees a great opportunity with Everon being a leading technology company in a big and growing market. We have analyzed the health care technology market, and Everon’s solution model presents a solid foundation for rapid growth. Their agility to develop and deploy new solutions also to the existing base is very exciting for future enhancements”

– Mr. Jukka Rauhala, Partner at VersoVentures.

Välfärdsteknik som ger ett friskare åldrande

Vi är specialister på säkra molnbaserade lösningar för vård och omsorg, samlade i en plattform som är fullständigt skalbar och har brukarens behov i centrum. Vår vision är att genom välfärdsteknisk innovation bidra till att ge fler personer mer trygghet, större välbefinnande och bättre hälsa länge in i livet, på ett hållbart sätt som också främjar samhället i stort. Våra trygghetsskapande tjänster bidrar till ett friskare åldrande, liksom en bättre och effektivare vård. Det är en lösning där verksamheten, likaväl som den individuella brukaren och samhället i stort står som vinnare.

Läs mer om hur vi arbetar för ett hållbart samhälle här >