Om oss

Everon är ett i grunden IT företag med egen utveckling inhouse och stor passion för smarta tekniska lösningar. Men kärnan i Everons idé kommer inte från teknik, utan från en vision att bidra till ett samhälle där alla äldre och funktionsnedsatta ges möjlighet till trygghet, hälsa och välbefinnande. Idag är Everon en av de ledande leverantörerna av trygghetslarm i Norden.

2004 när Markus Merne grundande Everon i Finland, präglades äldreomsorgen av analoga larmsystem. Molnbaserade larmsystem och intelligenta välfärdstekniska lösningar hade ännu inte sett dagens ljus. Men det Markus reagerade starkast på, var att larmsystemen skiljde sig så kraftigt mellan olika boendeformer. Till skillnad från tidigare system, satte Markus den individuella brukaren i centrum istället för att utgå från boendeformen; eftersom varje brukare har sin egen bostad, eller lägenhet, oavsett om den förhåller sig som ett ordinärt boende eller är del av ett särskilt boende. Det var denna idé i kombination med en passion för tekniska lösningar och ett oerhört engagemang för människor, som lade grunden till det som är Everon idag.

I Finland finns numera över 400 anläggningar installerade. Våren 2016 lanserade det innovativa trygghetslarmsystemet på den svenska marknaden, och hösten 2016 bildades Everon Sverige genom en sammanslagning med StayingActive som varit Everons partner sedan 2010. I Sverige finns vi redan i 50 kommuner och har över 200 anläggningar i drift. Förutom det finska huvudkontoret i Åbo samt det svenska i Norrköping, har vi även ett dotterbolag i London, UK, och verksamhet på ett tiotal marknader. Majoritetsägare är investeringsfonden Versoventures.

Ledande på marknaden

Everon är en av de ledande leverantörerna av trygghetslarmsystem i Norden. Vi driver marknaden i Sverige där vi är det snabbast växande företaget i branschen.

Patenterad teknisk lösning

Vi har en stor egen utvecklingsavdelning med kompetenta utvecklare med bakgrund från bl.a. Nokia och Microsoft. Våra egenutvecklade lösningar är patenterade, och vi lanserar kontinuerligt nya produkter och uppgraderar tidigare, för att tillgodose kundernas föränderliga behov.

Erfarenhet & engagemang

Vi som utgör Everon har stor erfarenhet och ännu större engagemang. Kompetensen här är både djup och bred, likaväl inom vård- och omsorg, som teknik och innovation.

Trygga ägare

Majoritetsägare i Everon är VersoVentures, en finsk privat investeringsfond  med två fonder som investerar i växande företag och spinn off företag som har en ledande teknologi.

“The Finnish private equity investor fund VersoVentures sees a great opportunity with Everon being a leading technology company in a big and growing market. We have analyzed the health care technology market, and Everon’s solution model presents a solid foundation for rapid growth. Their agility to develop and deploy new solutions also to the existing base is very exciting for future enhancements”

– Mr. Jukka Rauhala, Partner at VersoVentures.

Läs mer om VersoVentures

Välfärdsteknik som ger ett friskare åldrande

Vi har specialiserat oss på säkra molnbaserade lösningar för vård och omsorg, samlade i en plattform som är fullständigt skalbar och har brukarens behov i centrum. Vår vision är att genom välfärdsteknisk innovation bidra till att ge fler personer mer trygghet, större välbefinnande och bättre hälsa länge in i livet, på ett hållbart sätt som också främjar samhället i stort. Våra trygghetsskapande tjänster bidrar till ett friskare åldrande, liksom en bättre och effektivare vård. Det är en lösning där verksamheten, likaväl som den individuella brukaren och samhället i stort står som vinnare.

Läs mer om hur vi arbetar för ett hållbart samhälle här >

350px