Ett ekosystem av välfärdsteknik

Vi har utvecklat framtidens molnbaserade tjänsteplattform för trygghetsskapande välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Plattformen ger kommuner ett storskaligt ekosystem för alla boendeformer som skapar en långsiktigt hållbar lösning och som kan skräddarsys utefter individens och verksamhetens föränderliga behov.

Oavsett om du är ute efter en lösning för några få brukare på ett boende eller om du vill förse hela din kommun med en gemensam plattform, så är Everons larmsystem anpassat för att göra äldreomsorgen så enkel och säker som möjligt för både personal och brukare. Med över 50 olika tjänster och tillbehör kan systemet anpassas utifrån brukarens individuella behov eller verksamhetens behov av digitala tjänster. Med ett och samma gränssnitt får du överblick över hela kommunen – oavsett boendeform.

Samma lösning oavsett boendeform

Oavsett om brukaren bor i ordinärt eller särskilt boende, LSS eller annat, kan samma lösning och system användas i alla typer av boenden. En ensam hubb passar utmärkt i ordinärt boende medan flera hubbar tillsammans bildar ett meshnätverk, vilket lämpar sig väl på ett särskilt boende. Samma lösning kan alltså användas i hela kommunen, oavsett hur stor eller liten omfattning. Alla boenden och all personal hanteras då i samma gränssnitt i hela kommunen.

Välfärdshubben i centrum

Som centrum för all installerad välfärdsteknologi står den intelligenta och multifunktionella välfärdshubben Origon. Genom molnbaserad kommunikation skickar hubben information till webbgränssnittet och Everons mobila app – för snabb, säker och enkel larmmottagning. Flera hubbar bildar tillsammans ett meshnätverk som alla larmtillbehör kan kommunicera med. Tillbehören kopplas upp mot en hubb genom enkel Press & Play-installation och när larm kommer från ett tillbehör skickas det via närmsta hubb till larmsystemet och ut i Everons mobila app.

Individanpassat och skalbart

Våra tjänster och tillbehör är fullt anpassningsbara efter varje individs unika behov. Vi vet också att behoven förändras med tiden. Därför erbjuder vi flexibla tjänster som kan aktiveras eller pausas när omständigheterna förändras. Självklart betalar ni endast för de tjänster som är aktiva.

Vårt system är fullständigt skalbart och kan enkelt utökas om behovet uppstår. Våra trådlösa tillbehör och tjänster kan enkelt läggas till, flyttas eller anpassas. Ni kan installera och flytta tillbehör själva med vår enkla Press & Play-metod och individanpassningar görs via det användarvänliga webbgränssnittet. Skulle ni behöva extra stöd finns vår kunniga support där för att guida er.

Över 50 olika tjänster och tillbehör

Everons system kan utökas och anpassas med just de tjänster och produkter som är relevanta för er verksamhet. Vi har allt ifrån traditionella larmknappar, rörelselarm och ljudlarm till GPS-baserad larmklocka, digitala och anonymiserade tillsynstjänster, nyckelfria lås och mycket mer. Kika runt bland våra produkter eller hör av dig till oss för mer detaljerad information. Vid förfrågan delar vi gärna vår produktkatalog med dig.

Molnbaserad tjänst för högsta säkerhet

Everons system bygger på en centraliserad serverinfrastruktur – en molntjänst. Detta innebär att ingen server installeras på plats utan alla larm skickas direkt till molnet, samtidigt som hubbarna sparar en lokal backup. Detta medför högsta möjliga säkerhet då alla larm registreras – även om nätverket skulle ligga nere.

En hållbar lösning för framtiden

Andelen äldre i samhället förväntas öka dramatiskt de närmaste åren. För att kunna behålla samma kvalité inom vård och omsorg behöver vi ta fram nya arbetssätt och utveckla nya välfärdsteknologiska tjänster som underlättar för personalen, men som även förebygger flera av de ålderssjukdomar vi har idag. Genom teknisk innovation kan vi skapa en trygghet för våra äldre så att de vågar hålla sig aktiva och socialt involverade och därigenom får ett friskare åldrande med högre livskvalitet. Trygghetsskapande innovation bildar en snöbollseffekt av positiva följder i samhället och resultatet blir en vinst för både individ, personal och samhälle.

Everons plattform är optimerad för att göra välfärden så enkel, säker och kvalitativ som möjligt – idag och imorgon.

En hållbar lösning för framtiden

Andelen äldre i samhället förväntas öka dramatiskt de närmaste åren. För att kunna behålla samma kvalité inom vård och omsorg behöver vi ta fram nya arbetssätt och utveckla nya välfärdsteknologiska tjänster som underlättar för personalen, men som även förebygger flera av de ålderssjukdomar vi har idag. Genom teknisk innovation kan vi skapa en trygghet för våra äldre så att de vågar hålla sig aktiva och socialt involverade och därigenom får ett friskare åldrande med högre livskvalitet. Trygghetsskapande innovation bildar en snöbollseffekt av positiva följder i samhället och resultatet blir en vinst för både individ, personal och samhälle.

Everons plattform är optimerad för att göra välfärden så enkel, säker och kvalitativ som möjligt – idag och imorgon.

Larmmottagning i Everons app

Everons mobila applikation, även kallad EMA, är appen där alla larm tas emot av personalen. Här ser personalen vem som har larmat och när, samt vilken typ av larm det gäller. Även andra tjänster såsom digital tillsyn och upplåsning av digitala lås sker via appen. Appen är utformad för att vara så enkel som möjligt att använda, utan att tumma på funktionaliteten.

Vi revolutionerar äldreomsorgen

Genom välfärdsteknisk innovation ger vi fler personer ett tryggare och självständigare åldrande så att de kan hålla sig rörliga och aktiva längre. En aktiv livsstil gör att en högre livskvalitet kan bibehållas längre upp i åren.