Sekretessinformation

Nedan presenterar vi hur vi skyddar dina personuppgifter och hur vi hanterar den data som samlas in i samband med användningen av Everons tjänster, inkluderat men inte begränsat till webbplatsen everon.se, samt andra relaterade sidor och applikationer. Everon Sverige AB anser att skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt.

 

Insamling av data

Vid användandet av webbplatsen everon.se lagras viss data, till exempel namnet på din internetleverantör, IP-adress och den webbplats du använde för att länka till vår webbplats. Även om denna information möjligen skulle kunna användas för att identifiera dig, är det ingenting vi kan eller kommer att använda den till. Enskilda användare identifieras inte, även om datainsamlingen kan komma att användas för strategiska ändamål.

 

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in genom webbplatsen är Everon Sverige AB org.nr. 559073-8992, Vi följer dataskyddsförordingen (GDPR) och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Enbart personuppgifter som du själv lämnar till oss sparas; då du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt GDPR, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

 

Delning av data till tredje part

Databasen och dess innehåll kommer att delas med följande parter:

MailerLite
Mailerlite är det verktyg vi använder för att skicka ut viktiga e-postmeddelanden med marknadsinformation till våra kunder och till de som är valt att ta del av våra nyhetsbrev. När du signar upp för att ta del av våra nyhetsbrev, samtycker du också till att vi tillhandahåller dina kontaktuppgifter och att vi lagrar dessa i denna tjänst för att skicka viktig information och/eller marknadsinformation till dig. Läs mer om MailerLites GDPR-policy här.

Provide Support Live Chat
Provider Support Live Chat är en tjänst vi använder på everon.se för att ge dig bästa möjliga service och bemötande. Dataskydd och skydd av personuppgifter är av högsta prioritet för Provide Support, läs mer om hur de arbetar för att vara GDPR-kompatibla här.

Formstack
Formstack är en tjänst vi använder för att hantera den information du lämnar via våra formulär. Formstack håller en hög nivå när det kommer till hantering av personuppgifter och dataskydd. Läs mer om Formstacks GDPR-policy här.

Övriga parter
Utöver dessa parter blir databasen och dess innehåll kvar hos oss. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av ytterligare tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

 

Hävningsrätt m.m.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka i sådant fall ett e-postmeddelande till Everon Sverige AB enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att en gång per kalenderår få kostnadsfri information om vilka av dina personuppgifter vi hanterar, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats till.

 

Användning av cookies:

Webbplatsen använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).

Vi använder två kategorier av Cookies: Cookies som krävs av tekniska skäl, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas, och Valfria Cookies.

När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt länkar dig till denna sida.

Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

 

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a.de Cookies som beskrivs mer detaljerat i tabellen ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i tabellen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen kommer förhindra användningen av webbanalys bara om du använder webbläsaren på vilken du installerade plugin eller om du inte raderar opt-out Cookien.

För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, Google Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

 

Säkerhet

Everon Sverige AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, Everon Sverige AB att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part.

I syfte att skydda barns integritet avstår Everon Sverige AB från att samla in och behandla information som relaterar till barn som vi vet är under 13 år förutsatt att något samtycke inte inhämtas från målsman. Everon Sverige AB använder inte heller någon information som tillhandahållits av ett barn som vi vet är under 13 år på webbplatsen. Målsman har alltid rätt att efterfråga och tillhandahållas eventuell information som barnet tillhandahållit och kan alltid begära att sådan information raderas.

 

Kontakt

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss på support@everon.se.

 

Användarspårning

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chatinteraktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som skiljer sig från cookiespårning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/