Plattform för välfärdsteknik

Trygghetsskapande teknik i samspel

Vårt larmsystem är utvecklat för att skapa de bästa trygghetslarms-lösningarna för både användare och personal, men också för kommunen som helhet. Därför har vi samlat alla våra innovativa lösningar i ett och samma intelligenta system.

Som centrum för all installerad välfärdsteknik står de intelligenta och multifunktionella välfärdshubbarna. Genom molnbaserad kommunikation skickar hubbarna information till webbgränssnittet och Everons mobila app, för snabb och enkel larmmottagning. Plattformen är unik i sitt slag och skapar en säker, flexibel och snabbinstallerad lösning. Vår välfärdstekniska innovation bidrar till att ge fler personer mer trygghet, större välbefinnande och bättre hälsa länge in i livet, på ett hållbart sätt som också främjar samhället i stort.

Vår plattform är ett ekosystem för välfärdsteknik.

Samma lösning i hela kommunen

Vår tjänsteplattform är fullständigt skalbar, anpassningsbar och flexibel utifrån varje kunds specifika och föränderliga behov. Det spelar ingen roll om användaren bor i ordinärt boende, särskilt boende, LSS eller gruppboende – med vår lösning används samma system över hela kommunen på ett unikt sätt. Kommunen kan använda samla alla sina boenden och all personal i ett och samma gränssnitt, med larmmottagning i samma app.

Trygghetsskapande tjänster
Tjänster som kan individanpassas för användaren oavsett boendeform. Samma säkerhet och möjligheter oavsett vart man bor.
Framtidssäker molntjänst
Vår molntjänst är mycket säker och utvecklas hela tiden utifrån kundernas behov. Nya tjänster och uppgraderingar installeras löpande.
Enkelt för personalen
Busenkel installation, användarvänligt utformad app och övervakade larmtillbehör gör personalens arbetet enklare.
Ekonomiskt fördelaktigt
Vår lösning gör att ni bara betalar för det ni behöver, med stor flexibilitet att flytta, byta och anpassa när behoven ändras.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@everon.se för mer information om hur våra produkter kan passa i er verksamhet.

 

Fler produkter & tjänster

Origon trygghetshubb
Origon trygghetshubb
Origon är mittpunkten för all installerad välfärds-teknik.
Nyckelfria lås
Nyckelfria lås
Smarta, individanpassade passagelarm & nyckelfria lås.
Digital tillsyn
Digital tillsyn
Ett säkert och effektivt sätt att skapa trygghet.