Plattform för välfärdsteknik

Trygghetsskapande teknik i samspel

Grunden i vår tjänst är plattform bestående av trygghetsskapande tekniska lösningar för vård- och omsorg. Systemet är fullständigt skalbart, extremt användarvänligt och unikt då samma lösning används i hela kommunen.

Vi har utvecklat en tjänsteplattform som på ett unikt sätt är anpassningsbart efter ett föränderligt behov, där samma system används oavsett boendeform. Det spelar ingen roll om det gäller vård- och omsorgboende, gruppboende, eget boende eller LSS. Med vår lösning behöver kommunen endast ett system som skapar en allomfattande trygghet.

För kunden och användaren är systemet enkelt och användarvänligt. Produkterna kommer färdigprogrammerade och kan omgående sättas igång utan krångel. Ändringar och inställningar görs enkelt och smidigt på distans, i vårt molnbaserade administrationsverktyg. Larmmottagning sker direkt till personalens smartphone eller via vår larmcentral. I båda fallen använder personalen en och samma app för att hantera larmen. Appen är mycket användarvänlig och pedagogiskt utformad.

Baksidan av detta till synes enkla system, består av avancerad teknik i ett komplext kommunicerande nätverk, genom vilket häpnadsväckande trygghetsskapande lösningar möjliggörs.

Vår plattform är ett ekosystem för välfärdsteknik.

Så fungerar det – ett fascinerande system
Har du koll på hur hjärnan fungerar? Hur nervceller överför information till varandra via synapser, som gör oss förmögna att känna känslor, lagra minnen och tänka tankar? Olika delar av hjärnan har olika förmågor, vilket gör att olika delar är aktiva i olika situationer. För att lyssna arbetar den del av hjärnan som tolkar ljud, och när vi tittar arbetar hjärnans syncentrum. Det är emellertid först när hjärnans olika delar måste arbeta tillsammans, som den blir avancerad på en makalös nivå. Det är då vi blir förmögna att lösa komplexa problem och klara av otroliga saker.

På samma sätt fungerar vår plattform. Å ena sidan kommunicerar var och en av produkterna och tjänsterna via närmaste trygghetshubb som för informationen vidare till tjänsteplattformen – vilket är exceptionellt bara det. Men det är när olika delar i vårt system arbetar tillsammans, som de mest häpnadsväckande trygghetsskapande lösningarna blir till. På detta sätt har vår plattform en närmast obegränsad potential för kreativa och anpassade lösningar.