Digital tillsyn

Flera sätt att använda trygghetskameror

Digital tillsyn är ett av de smartaste och mest effektiva sätten att skapa trygghet. Denna tjänst kan varieras efter behov och passar likaväl för sällskapsutrymmen som i bostäder och lägenheter.

Digital tillsyn är inte ett substitut för fysisk närvaro, utan snarare ett komplement som möjliggör en större trygghet. Med hjälp av digital tillsyn kan vårdpersonalen bättre anpassa sina insatser utifrån behov, samtidigt som vårdtagaren inte behöver inte bli störd i onödan och ges möjlighet att kunna bo kvar i sitt hem. Den digitala tillsynen kan aktiveras vid händelser (exempelvis vid rörelse eller larm), eller vid schemalagda tidpunkter. Överföring av videoinspelning från kamera till användargränssnittet är krypterad och mycket säker. Systemet möjliggör heller ingen avläsningsmöjlighet utan den automatiska dynamiska krypteringsnyckeln.

Till tjänsten kan flertalet olika kameramodeller användas, exempelvis hikvision (bild) som är en högkvalitativ tillsynskamera med diskret och modern design.

Säkerhet

Systemet är mycket säkert med AES-128 kryptering end-to-end från kameran till mobilapparaten. Ingen avläsningsmöjlighet utan den automatiska dynamiska krypteringsnyckeln.

Frihet

Med digital tillsyn öppnas dörrarna för ett friare, tryggare och mer självständigt liv. Användaren behöver inte bli störd i onödan och ges möjlighet att kunna bo kvar i sitt hem.

Möjligheter

Kameratillsynen kan begränsas på tre olika sätt utifrån behov. Alltid uppkopplad, tillsyn vid schemalagda tidpunkter eller eventstyrd som endast kan utföras i samband med larm.

Individuell tillsyn

i boendet eller rummet

Att göra rutinmässig fysisk tillsyn på natten är ofta både omständligt och tidskrävande för personalen. Det kan också vara obehagligt och störande för vårdtagaren att få fysiska besök i boendet mitt under djupsömnen. Med hjälp av trygghetskameror kan tillsynen göras på ett betydligt bättre och smidigare sätt, men också på ett sätt som ger större trygghet.

Allmän tillsyn

i gemensamma utrymmen

Att en eller ett par vårdgivare har ensamt ansvar för flera avdelningar på natten kan kännas både svårt för personalen och otryggt för vårdtagarna. Därför väljer många särskilda boenden att använda händelsestyrd digital tillsyn i gemensamma utrymmen, för att stötta personalens uppsikt samt för att skapa en större trygghet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@everon.se för mer information om hur våra produkter kan passa i er verksamhet.

Fler produkter & tjänster