Trygghetskamera

Smart digital tillsyn på flera sätt

Digital kameratillsyn är ett av de smartaste och mest effektiva sätten att skapa trygghet. Denna tjänst kan varieras efter behov och passar likaväl för korridorer och sällskapsutrymmen som i boenden och lägenheter.

För att värna om användarens personliga integritet, kan kameratillsynen styras på två olika sätt. Tillsynen kan ske enbart vid schemalagda tidpunkter, eller vara eventstyrd och således endast utföras i samband med att ett larm har utlösts. Överföring av videoinspelning från kamera till användargränssnittet är krypterad och mycket säker. Systemet möjliggör heller ingen avläsningsmöjlighet utan den automatiska dynamiska krypteringsnyckeln.

Till tjänsten kan flertalet olika kameramodeller användas, exempelvis Amcrest (bild) som är en högkvalitativ tillsynskamera med diskret och modern design.

Säkerhet

Systemet är mycket säkert med AES-128 kryptering end-to-end från kameran till mobilapparaten. Ingen avläsningsmöjlighet utan den automatiska dynamiska krypteringsnyckeln.

Frihet

Med digital tillsyn öppnas dörrarna för ett friare, tryggare och mer självständigt liv. Användaren behöver inte bli störd i onödan och ges möjlighet att kunna bo kvar i sitt hem.

Möjligheter

Kameratillsynen kan begränsas på tre olika sätt utifrån behov. Alltid uppkopplad, tillsyn vid schemalagda tidpunkter eller eventstyrd som endast kan utföras i samband med larm.

Fler produkter & tjänster…