Nyckelfria låslösningar

Mer trygghet med personliga lås

Nyckelfria låslösningar har många fördelar. I särskilt boende kan låsen enkelt regleras så att endast behöriga personer har tillträde. Inom hemtjänst och ordinärt boende behöver personalen inte hantera fysiska nycklar, vilket ofta resulterar i besparing av både tid och resor.

Inom ordinärt boende ersätter ett konventionellt motorlås vredet på insidan. Personalen öppnar med mobil-appen. In och utpasseringar loggas.

Med vår nyckelfria låslösning för särskilt boende, ersätts dörrhandtaget på utsidan av dörren med ett speciellt dörrhandtag som endast fungerar för den boende. Låset för varje dörr kan enkelt regleras så att endast den boende i lägenheten har tillträde. När Martin ska ta sig in till sin lägenhet är dörren öppen, men om Stina försöker ta sig in i Martins lägenhet, så är dörren låst. Personalen kan enkelt ta sig in i lägenheterna med hjälp av en app i mobilen, nyckelknapp eller tagg. Brukaren kan även låsa om sig och känna att dörren är låst.

Vårdtagaren behöver inget separat nyckelarmband utan funktionen att identifiera rätt vårdtagare är inbyggt i larmklockan.

Tryggt

Endast den boende och behörig personal kan öppna dörrarna med våra nyckelfria låslösningar. Dörrarna går dessutom automatiskt i lås.

Ekonomiskt

Eftersom personalen inte behöver hantera fysiska nycklar med våra nyckelfria lås, minskar antalet resor och både tid och pengar kan sparas.

Enkelt

Alla inställningar görs via gränssnittet, MyEveron. På så sätt sparar vi resor då justeringar och förändringar kan göras snabbt och enkelt på distans.

Fler produkter & tjänster…