Nyckelfria lås med Everon Digital Key

Nyckelfria lås har många fördelar. De skyddar det som ska skyddas samtidigt som det blir lättare för behöriga att ta sig in och ut. Låsen ger snabbt tillträde utan krånglig nyckelhantering. Alla nyckelfria lås i Everon Digital Key är kompatibla med varandra och de hanteras på samma sätt. Låsen öppnas enkelt med hjälp av mobilen eller larmknapp.

I särskilt boende reglerar du låsen så att endast den som ska ha tillträde har det. Inom hemtjänst och ordinärt boende behöver personalen inte hantera fysiska nycklar, vilket sparar både tid och resor. Ofta behövs flera nycklar till varje lägenhet eller hus som lätt kan tappas bort eller kopieras. Dessutom är de oftast inte i händerna på rätt person vid rätt tillfälle, men med våra nyckelfria lås slipper du tänka på detta.

Everon Digital Key är en digital nyckelfri helhetslösning, som består av flera produkter och tjänster som anpassas efter vårdtagarens behov. Andra lås som ingår är till exempel medicinskåp, nyckelgömma och hänglås som gör det mesta lås- och öppningsbart utan nyckel.

Powered by

Tryggt
Endast den boende och behörig personal kan öppna dörrarna med våra nyckelfria lås. Dörrarna går dessutom automatiskt i lås.
Ekonomiskt
Eftersom personalen inte behöver hantera fysiska nycklar minskar antalet resor vilket leder till att både tid och pengar kan sparas.
Enkelt
Alla inställningar gör du via gränssnittet Everon Portal. Det är effektivt då du snabbt och enkelt kan göra justeringar på distans.

Särskilt boende

Med våra nyckelfria lås för särskilt boende, ersätts dörrhandtaget på utsidan med ett speciellt dörrhandtag, liknande de som finns på hotell. Låset regleras enkelt så att endast den boende i lägenheten har tillträde. När Martin till exempel ska ta sig in till sin lägenhet är dörren öppen, men om Stina försöker ta sig in i Martins lägenhet, är dörren låst. Personalen öppnar med hjälp av mobilen, medan låsfunktionen för att identifiera rätt vårdtagare är inbyggt i larmklockan. Det mekaniska låset finns även kvar så dörren alltid kan låsas upp med vanlig nyckel. Brukaren kan även låsa om sig och känna att dörren är låst (förutsätter låshus ASSA 610-50 eller ASSA 1520). Vid brand låses samtliga dörrar upp.

Ordinärt boende

Våra nyckelfria lås som är speciellt anpassad för ordinärt boende, effektiviserar och förenklar för hemtjänstpersonalen, då de slipper hantera flera olika nycklar. Samtidigt bidrar låslösningen till större trygghet och säkerhet för den boende. Vredet på insidan av dörren ersätts av ett konventionellt motorlås. På yttersidan av dörren syns ingen skillnad – den boende får därmed full integritet och slipper att känna sig utpekad. Vi monterar låset genom en enkel och smidig installation utan åverkan på dörren. Personalen öppnar sedan låsen genom en mobilapp, och den boende fortsätter öppna med nyckel och vrede som vanligt. Du styr vem som ska ha tillträde och när, och alla besök loggas i Portalen.

Danalock Universal Module

För entrédörrar och portar används Danalock Universal Module som, utan att byta ut låset, gör det möjligt för personalen att lås upp med appen.

Nyckelgömma

Nyckelgömman är passande om det inte finns möjlighet att byta lås på den faktiska dörren, eller för förvaring av extranyckel. Den låses upp via appen i telefonen och i appen går det sedan att läsa av när nyckelgömman har öppnats och av vem.

Medicinskåp

Medicinskåpen används för säker förvaring av mediciner eller andra personaltillhörigheter. Everon har flera olika modeller av medicinskåp som kan anpassas efter olika behov, för att hitta det som passar just er verksamhet bäst. Förutom exemplet på bilden finns flera andra modeller. Välj skåp utefter behov och design. Skåpen utrustas sedan med ett digitalt låssystem som ger säkerhet och trygghet. Låsen öppnas med mobilapp eller tagg. Möjligheten att låsa upp skåpet kan styras utefter olika tider, personer eller grupper. Varje gång skåpet används registreras det av vem och när, vilket ger en säker spårbarhet.

Hänglås med Bluetooth

Hänglåset öppnar du säkert genom en app, utan vare sig nycklar eller koder. Tillgängligheten styrs utifrån tid och behov och användningen loggas för säker spårning.

Salto locker

Salto Locker är användbar för att enkelt öppna medicinskåpen med en tagg.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@everon.se för mer information om hur våra produkter kan passa i er verksamhet.

Fler produkter & tjänster

Origon trygghetshubb
Origon trygghetshubb
Origon är mittpunkten för all installerad välfärds-teknik.
Everon Mobile App
Everon Mobile App
Snabb och enkel larmmottagning i mobilen.
Digital tillsyn
Digital tillsyn
Ett säkert och effektivt sätt att skapa trygghet.