Nyckelfria låslösningar

Mer trygghet med personliga lås

Nyckelfria låslösningar har många fördelar. I särskilt boende kan låsen enkelt regleras så att endast behöriga personer har tillträde. Inom hemtjänst och ordinärt boende behöver personalen inte hantera fysiska nycklar, vilket ofta resulterar i att besparing av både tid och resor.

Inom ordinärt boende ersätter ett konventionellt motorlås vredet på insidan. Personalen öppnar med en nyckelknapp eller mobil-appen. Eftersom låset alltid går automatiskt i lås, gör det ingenting om den boende glömmer att låsa. Detta ger stor trygghet för den boende, och sparar tid och resor för personalen.

Med vår nyckelfria låslösning för särskilt boende, ersätts dörrhandtaget på utsidan av dörren med ett speciellt dörrhandtag som endast fungerar för den boende. Låset för varje dörr kan enkelt regleras så att endast den boende i lägenheten har tillträde. När Martin ska ta sig in till sin lägenhet är dörren öppen, men om Stina försöker ta sig in i Martins lägenhet, så är dörren låst. Personalen kan enkelt ta sig in i lägenheterna med hjälp av en nyckelknapp eller mobilen.

Tryggt

Endast den boende och behörig personal kan öppna dörrarna med våra nyckelfria låslösningar. Dörrarna går dessutom automatiskt i lås.

Ekonomiskt

Eftersom personalen inte behöver hantera fysiska nycklar med våra nyckelfria lås, minskar antalet resor och både tid och pengar kan sparas.

Enkelt

Alla inställningar görs via gränssnittet, MyEveron. På så sätt sparar vi resor då justeringar och förändringar kan göras snabbt och enkelt på distans.

Fler produkter & tjänster…