Vega GPS-larm

Ett trygghetslarm för ett friare och aktivare liv

Vega GPS-larm är ett mobilt trygghetslarm som är unik i sin utformning och funktion. Den är specialutvecklad för personer med kognitiv nedsättning exempelvis demens, för att möjliggöra ett friare, tryggare och aktivare liv.

Med hjälp av GPS- och GSM-positionering skapas trygga utomhuszoner, inom vilka användaren kan röra sig fritt. Varje minut skickas en ny position, vilket gör det enkelt för anhöriga, personal eller larmcentral att följa användaren via dator, smartphone eller surfplatta.

Du kan skapa flera trygga zoner som kan vara hur stora som helst, men aldrig mindre än 100 m räknat från bostaden. Det är också möjligt att anpassa zonernas storlek beroende på tid på dygnet, t.ex. kan du ha en stor zon på dagen och en mindre på natten.

Beställ Vega GPS-larm här >

Snabbfakta om Vega

 • Inbyggd mobiltelefon med bra ljud
 • Snabb positionering med A-GPS
 • GPS- och GSM-uppkoppling
 • Trygga utomhuszoner
 • Trygg hemmazon – kan larma om användaren lämnar bostaden på natten
 • Möjlighet till tidsstyrning av zoner
 • Kan laddas medan den bärs
 • Batterispararläge i bostaden
 • Larmknapp
 • Säkerhetsarmband med låsfunktion
 • Integrerad del i Everons plattform
Flexibelt
Vega GPS-larm kan enkelt konfigureras efter användarens behov. Den kan både användas av personer med kognitiv nedsättning, men också som ett mobilt trygghetslarm.
Effektivt
När användaren är hemma stängs GPS- och GSM-funktionen av för att spara batteri. Så fort användaren lämnar bostaden sätts funktionen på igen och anhöriga eller vårdgivaren kan få ett larm om att användaren lämnar bostaden.
Tryggt
När användaren befinner sig utomhus kan du enkelt se var personen befinner sig. Du kan också få automatiska larm om personen går utanför ett fördefinierat område, så att både du och användaren kan känna er trygga.

Frihet för användare och anhöriga

Trygghet är ett av människans viktigaste behov. Det är också en rättighet. Den som är trygg ser möjligheter i livet. När minnet sviker är det viktigt att behålla tryggheten, i hemmet och hos anhöriga.

– MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET

Vi blir friare båda två, att jag kan vara lite mer ute. Vi behöver inte vara precis på varandra hela tiden, och Lasse kan ha sitt liv också längre. Så det är ju en väldig trygghet för oss.

– MARGARETHA ERICSSON, ANHÖRIG

Trygghetslarm med unika funktioner

Utvecklad att bäras dygnet runt

Vega GPS-larm är specialutvecklad för människor med kognitiv nedsättning. Den är unik i sin form och funktion. Användaren kan bära den dygnet runt utan att någonsin behöva ta av den. Den är vattentät för bad och dusch och kan laddas under tiden den används med bibehållen funktionalitet. Ett batteri som normalt laddas på basstationen snäpps fast på klockan varvid den laddas.

Tillsammans med Vega följer en liten basstation som placeras i bostaden, på äldreboendet eller dagverksamheten. När Vega kommer i närheten av basstationen kopplar den ner GPS och GSM och går ner i viloläge. Detta medför att den sparar batteri samt gör att man vid positionering kan se om användaren är hemma eller inte. I hemmiljö kan batteriet räcka i över en vecka.

 

Trygga zoner

När Vega tappar kontakten med sin basstation startas automatiskt GPS- och GSM-funktionaliteten. Systemet känner av att Vega tappat kontakten med basstationen vilket kan betyda att brukaren lämnat bostaden och systemet kan skicka larm till anhöriga och vårdgivare om att användaren gått hemifrån.

Du kan skapa flera trygga zoner som kan vara hur stora som helst, men aldrig mindre än 100 m räknat från bostaden. Inom den trygga zonen kan användaren röra sig fritt. Det är också möjligt att anpassa zonernas storlek beroende på tid på dygnet, t.ex. kan du ha en stor zon på dagen och en mindre på natten.

 

Inbyggd mobiltelefon

Vega har en inbyggd mobiltelefon till vilken du kan ringa. Vega kopplar automatiskt upp samtalet, utan att användaren själv behöver svara. Talkvalitén är mycket bra och ljudnivån kan ställas i tre olika steg; låg, normal eller hög. Användaren kan också ringa från klockan genom att med en enkel knapptryckning välja ett av tre förinställda telefonnummer.

Vega GPS-larm har en display som bland annat visar tid och datum. I klockans display kan också individuella bilder läggas in som exempelvis visar användarens namn och adress.

På sidan av klockan finns en larmknapp. Om denna funktion är aktiverad kan Vega användas för att initiera ett larm. När användaren trycker på larmknappen skickas larm till dig som anhörig eller vårdgivare och du kan då välja att ringa till användaren. Larmknappen kan också avaktiveras om användaren inte kan hantera funktionen.

 

Kontinuerlig funktionsövervakning

Vegan är ett digitalt mobilt trygghetslarm med kontinuerlig funktionsövervakning. När den i hemmamiljö är i viloläge vaknar den en gång per dygn och meddelar systemet att den är okej. Om batterinivån i klockan sjunker till 10% skickas omedelbart ett larm till anhöriga eller vårdgivare.

I Vega-systemet finns också möjlighet att registrera rörelse eller rättare sagt utebliven rörelse. Om användaren inte har rört sig inom en inställbar tid kan systemet skicka larm. Detta används ofta som falldetektion.

 

Integrerad del i Everons plattform

Vega är integrerad i vår plattform för välfärdsteknologi. Detta innebär att den kan vara en del i vårt trygghetssystem för ordinärt eller särskilt boende. Vid särskilt boende blir hela boendet då en trygg inomhuszon och om användaren lämnar boendet kan personalen snabbt få ett larm.

Larm från Vega kan tas emot i smartphone, vanlig mobiltelefon eller på larmcentral. Varje minut skickas en ny position, vilket gör det enkelt för anhöriga, personal eller larmcentral att följa användaren via dator, smartphone eller surfplatta.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@everon.se för mer information om hur våra produkter kan passa i er verksamhet.

 

Fler produkter & tjänster

Origon trygghetshubb
Origon trygghetshubb
Origon är mittpunkten för all installerad välfärds-teknik.
Nyckelfria lås
Nyckelfria lås
Smarta, individanpassade passagelarm & nyckelfria lås.
Digital tillsyn
Digital tillsyn
Ett säkert och effektivt sätt att skapa trygghet.