Vega GPS-larm

För ett friare och aktivare liv

Vegan är ett mobilt trygghetslarm som är unikt i sin utformning och funktion. Den är specialutvecklad för personer med kognitiv nedsättning exempelvis demens, för att möjliggöra för ett friare, tryggare och aktivare liv.

Med hjälp av GPS- och GSM-positionering skapas trygga utomhuszoner, inom vilka användaren kan röra sig fritt. Varje minut skickas en ny position, vilket gör det enkelt för anhöriga, personal eller larmcentral att följa användaren via dator, smartphone eller surfplatta.

Den trygga utomhuszonen kan vara flera och hur stor som helst, men aldrig mindre än 100 m., räknat från bostaden. Det är också möjligt att ha olika stora zoner vid olika tider, t.ex. en stor zon på dagen och en mindre på natten.

Beställ Vega GPS-larm här >

Frihet

Vegan kan enkelt konfigureras efter användarens behov. Den kan både användas av personer med kognitiv nedsättning, men också som ett mobilt trygghetslarm. Ett mobilt trygghetslarm medför att användaren med bibehållen trygghet kan ta sin dagliga promenad.

Trygghet

När användaren är hemma stänger Vega klockan av GPS- och GSM-funktionen vilket medför att den sparar batteri. När användaren lämnar bostaden startas funktionerna automatiskt och anhöriga eller vårdgivaren kan få ett larm i och med att användaren lämnar bostaden.

Aktivitet

När användaren befinner sig utomhus kan anhöriga och vårdgivare enkelt via dator, smartphone eller surfplatta se var personen befinner sig. Man kan också få automatiska larm om personen går utanför ett fördefinierat område, exempelvis 500 meter från bostaden.

Trygghet är ett av människans viktigaste behov. Det är också en rättighet. Den som är trygg ser möjligheter i livet. När minnet sviker är det viktigt att behålla tryggheten, i hemmet och hos anhöriga.

– MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET

Vi blir friare båda två, att jag kan vara lite mer ute. Vi behöver inte vara precis på varandra hela tiden, och Lasse kan ha sitt liv också längre. Så det är ju en väldig trygghet för oss.

– MARGARETHA ERICSSON, ANHÖRIG

Funktioner som möjliggör ett friare liv

Utvecklad att bäras dygnet runt
Vega GPS-larm är specialutvecklad för människor med kognitiv nedsättning. Den är unik i sin form och funktion. Användaren kan bära den dygnet runt utan att den behöver tas av. Den är vattentät för bad och dusch och den kan laddas under tiden den används och med bibehållen funktionalitet. Ett laddbatteri som normalt laddas på basstationen snäpps fast uppe på klockan varvid den laddas.

Tillsammans med Vega-klockan följer en liten basstation som placeras i bostaden, på äldreboendet eller dagverksamheten. När Vegan kommer i närheten av basstationen kopplar den ner GPS och GSM och går ner i viloläge. Detta medför att den sparar batteri samt gör att man vid positionering kan se om användaren är hemma eller inte. I hemmiljö kan batteriet räcka i över en vecka.

Trygga zoner
När klockan tappar kontakten med sin basstation startas automatiskt GPS- och GSM-funktionaliteten. Systemet känner av att klockan tappat kontakten med basstationen vilket kan betyda att brukaren lämnat bostaden och systemet kan skicka larm till anhöriga och vårdgivare om att användaren gått hemifrån.

Med hjälp av GPS- och GSM-positionering skapas trygga utomhuszoner, inom vilka användaren kan röra sig fritt. Den trygga utomhuszonen kan vara flera och hur stor som helst, men aldrig mindre än 100 meter, räknat från bostaden. Det är också möjligt att ha olika stora zoner vid olika tider, till exempel en stor zon på dagen och en mindre på natten.

Inbyggd mobiltelefon
Vegan innehåller också en mobiltelefon. Anhöriga och vårdgivare kan ringa till användaren varvid ett samtal automatiskt kopplas upp. Talkvalitén är mycket bra och ljudnivån kan ställas i tre olika steg; låg, normal eller hög. Man kan också från klockan ringa tre fördefinierade telefonnummer med hjälp av enkla knapptryckningar.

Vega GPS-larm har en display som bland annat visar tid och datum. I klockans display kan också individuella bilder läggas in som exempelvis visar användarens namn och adress.

På sidan av klockan finns en larmknapp. Larmknappen kan vara aktiverad initiera ett larm. När användaren trycker på larmknappen kan systemet skicka larm till anhöriga och vårdgivare och man kan då välja om man vill koppla upp ett samtal med användaren eller inte. Larmknappen kan också avaktiveras om användaren inte kan hantera funktionen.

Kontinuerlig funktionsövervakning
Vegan är ett digitalt mobilt trygghetslarm med kontinuerlig funktionsövervakning. När den i hemmamiljö är i viloläge vaknar den en gång per dygn och meddelar systemet att den är okej. Om batterinivån i klockan sjunker till 10% skickas omedelbart ett larm till anhöriga eller vårdgivare.

I Vega-systemet finns också möjlighet att registrera rörelse eller rättare sagt utebliven rörelse. Om användaren inte har rört sig inom en inställbar tid kan systemet skicka larm. Detta används ofta som falldetektion.

Integererad del i Everons plattform
Vegan är en integrerad del i vår plattform för välfärdsteknologi. Detta innebär att den är integrerad i vårt trygghetslarm för olika boendeformer. Hela boendet blir då en trygg inomhuszon och om användaren lämnar boendet kan personalen snabbt få ett larm.

Larm från Vegan kan tas emot i smartphone, vanlig mobiltelefon eller på larmcentral. Varje minut skickas en ny position, vilket gör det enkelt för anhöriga, personal eller larmcentral att följa användaren via dator, smartphone eller surfplatta.

Beställ Vega GPS-larm
Lämna brukardata för Vega

Fler produkter & tjänster…