Trygghetskamera

Fler och fler kommuner erbjuder sina vårdtagare kameratillsyn som alternativ till tillsynsbesök. Integriteten och säkerheten i en sådan teknisk tjänst är givetvis av allra högsta vikt.

Integrerat i internsystemet

Vår kameratjänst kan användas som fristående lösning eller som en fullt integrerad del av Lyra, vårt omsorgssystem för äldreboende.

Schemalagd tillsyn

Schemalagd tillsyn innebär att personal kan göra digital tillsyn endast vid fastställda tidpunkter.

Eventstyrd tillsyn

Eventstyrd tillsyn innebär att kameran endast kopplas på i samband med att det går ett larm från exempelvis ett dörrlarm, en larmknapp eller ett rörelselarm.

Alltid uppkopplad

När systemet programmeras som “Alltid uppkopplad” innebär det att behörig personal när som helst kan logga in och titta i kameran.

  • Webbaserat användargränssnitt, ingen programvara att installera

  • Användargränssnitt för smartphone, dator eller surfplatta

  • AES-128 kryptering end-to-end från kameran till mobilapparaten

  • Ingen avläsningsmöjlighet utan den automatiska dynamiska krypteringsnyckeln.

  • Fullt integrerad del av Lyra omsorgssystem, men kan användas lika bra separat.

  • Videoupptagningen kan sparas på centraliserad serverinfrastruktur.

  • Videoupptagningen har dubbel audit trail; även uppspelning kan registreras.

  • Auktorisering kan vara situationsbetingad; t ex kan ett vaktbolag aktivt delta i larmmottagandet eller responsen.