Everon deltar i utvecklingen av framtidens hälso- och välfärdsteknologi i Europa

EU-teknikprojekt

Befolkningens åldrande är en utmaning som berör hela Europa. Europeiska unionen investerar kraftigt i teknikutveckling. Fokus ligger på att förbättra människors livskvalitet, utveckla nya behandlingsformer och de nödvändiga komponenterna i projekt som EU prioriterar i sin finansiering. Projekten främjar även europeiska företag och forskningsinstituts förmåga att möta utmaningarna inom hälso- och sjukvård.

Everons system och välfärdshubben Origon utvecklas kontinuerligt för framtida behov av sensorer och analyser. Utöver egen produktutveckling har vi sedan 2017 deltagit i flera betydande EU-teknikprojekt som hjälper till att bekämpa de stigande kostnaderna inom hälso- och sjukvård samt förbättra människors livskvalitet och säkerhet.

Vi är engagerade i EU-teknikprojekt eftersom vi vill påverka utvecklingen av välfärdsteknologi i Europa. Vi lyssnar noga på våra kunders erfarenheter och nya behov, så att projekten kan gagna användarna av välfärdsteknologi och hälso- och sjukvårdspersonal på bästa möjliga sätt. Vi strävar efter att förbli en innovativ pionjär inom välfärdsteknologi och erbjuda våra kunder de bästa nya tekniklösningarna först – även tillsammans med våra europeiska partners.

More4Medical

Everon deltar i Moore4Medicals projekt ”Continuous monitoring”. Projektet utvecklar en trådlös mekanism för att kontinuerligt övervaka vitala tecken, som till exempel detektering av förmaksflimmer. Everons mångsidiga trådlösa och övervakade anslutningar möjliggör en smidig och säker överföring av data mellan olika enheter.

Flera ledande europeiska företag inom välfärdsteknologi deltar i projektet tillsammans med Everon, såsom Philips, Emfit och Faros. Projektet har gett mycket lovande resultat, och vi kommer att hålla er uppdaterade när projektet närmar sig sitt avslut.

Moore4Medical-projektet innefattar också Universitetet i Åbo och Maastricht University i Nederländerna. Projektets totala budget är 65 miljoner euro.

Applause

Applause är ett av EU:s Horizon-projekt som nu har avslutats. Huvudfokus låg på utvecklingen av ny utrustning och teknologier som en motvikt till de ofta fortfarande prisvärda komponenterna från Asien. Everon var involverat i utvecklingen av ny sensorteknologi som skulle möjliggöra ännu bättre mätningar av hjärta och andning med en ny bröstpatch. Everon fokuserade på att utveckla sin egna välfärdshubb Origon och backendsystem samt deras förmåga att överföra och dela data från den nya sensorn.

Framtida projekt

RM4Health-projektet är ett av de senaste betydande projekten finansierade av Europeiska unionen som Everon är involverat i. Projektet utvecklar bärbara hälsoövervakningssystem, och projektet kommer att pågå fram till 2025. Förutom Everon involverar detta projekt exempelvis Philips, Emfit, Polar och Universitetet i Åbo.

SOMA – Sociala och hälsovårdsenheter som möjliggör utveckling av hälso- och välfärdsteknologi – är ett intressant nytt lokalt projekt där en ny sorts experimentell plattformsmodell utvecklas. Den kommer att testas i den förbättrade skyddade bostadsenheten i Salo, en stad i sydvästra Finland.