Trygghetsskapande välfärdsteknik

– en långsiktigt hållbar lösning

Vi har utvecklat framtidens molnbaserade tjänsteplattform för välfärdsteknik. Vår lösning ger kommunerna ett ekosystem som skapar en långsiktigt hållbar lösning och som kan skräddarsys utefter individens behov, med syfte att skapa ett så stort värde som möjligt för individen med stöd av välfärdsteknik. Om användaren bor i  eget boende eller i särskilt boende har ingen betydelse, vår tekniska lösning är fullständigt trådlös och skalbar. Vi har utvecklat en plattform som är optimerad för att göra välfärden så enkel, säker och kvalitativ som möjligt, och som på ett unikt sätt är anpassningsbart efter ett föränderligt behov. Som stabil mittpunkt för vårt system står basstationerna, som kommunicerar med intelligent välfärdsteknik och trygghetsskapande tjänster i ett enormt meshnätverk. Med vår plattform öppnas dörren till ett tryggare, friare, rörligare och mer aktivt liv. Läs mer om plattformen här >

Vår tjänsteplattform

 

  • Molnbaserat med mycket stor säkerhet
  • Fullständigt skalbart utifrån behov
  • Flexibelt när behovet ändras
  • Samma lösning oavsett boendeform
  • Intelligenta välfärdshubbar som mittpunkt
  • All larmmottagning i samma app
  • Hyllad service och support
  • Egenutvecklade tekniska lösningar
  • Trygghetsskapande tjänster
  • Support, larmmottagning & administrationsverktyg ingår

Välfärdshubben Origon – stabil mittpunkt

I centrum för all installerad välfärdsteknik står de intelligenta och multifunktionella välfärdshubbarna Origon. Origon kommer utrustad med det allra senaste inom kommunikationsteknologi, vilket gör den till ett av de mest säkra och trygga alternativen på marknaden.

Utmärkande för Origon är att den fungerar övergripande och universellt, till och med oberoende av boendeform. Origon är också grunden för infrastrukturen i samtliga boendeformer. Alla Origon samverkar “sömlöst” vilket ger brukaren möjlighet att larma inom hela boendet.

Nyckelfria lås i hemtjänst & särskilt boende

Nyckelfri hemtjänst är en digital låslösning anpassad för ordinärt boende. Istället för att behöva hantera nycklar, låser hemtjänstpersonalen upp dörren med Everons mobil-app på ett enkelt och säkert sätt.

Men tjänsten Nyckelfritt särskilt boende är varje lås är personligt, vilket gör att endast den boende har tillträde till sin lägenhet. Även här är det enkelt och smidig för personalen, som låser upp dörrarna med hjälp av en nyckelknapp eller tag.

Smart & enkel larmmottagning i Everons mobilapp

Everon Mobile App är en smartphoneapplikation för larmhantering i Everons larmsystem. Speciellt för Everons mobila app är att en och samma app används för hantering av alla olika typer av larmtillbehör, liksom för alla olika typer av boenden.

I larmhanteringen följer personalen tre enkla steg, med möjlighet att kalla på förstärkning vid behov. Om larmet inte hanteras eller avslutas inom en utsatt tid, skickas larmet på nytt till dess att larmhanteringen är genomförd korrekt.

Banbrytande trygghet med artificiell intelligens

Den nylanserade, banbrytande tjänsten Digital närvaro tar säkerhet och trygghet till en helt ny nivå, med hjälp av avancerad bildanalys. Digital närvaro är kameratjänsten som möjliggör konstant närvaro helt utan film- eller bildinspelning. Med hjälp av artificiell intelligens omvandlas bilderna i kameralinsen till anonyma ikoner.

Vega GPS-klocka

Vegan är ett mobilt trygghetslarm som är unikt i sin utformning och funktion. Den är specialutvecklad för personer med kognitiv nedsättning exempelvis demens, för att möjliggöra för ett friare, tryggare och aktivare liv.

Med hjälp av GPS- och GSM-positionering skapas trygga utomhuszoner, inom vilka användaren kan röra sig fritt. Varje minut skickas en ny position, vilket gör det enkelt för anhöriga, personal eller larmcentral att följa användaren via dator, smartphone eller surfplatta.

Digital tillsyn på flera sätt

Digital tillsyn är ett av de smartaste och mest effektiva sätten att skapa trygghet. Denna tjänst kan varieras efter behov och passar likaväl för sällskapsutrymmen som i bostäder och lägenheter.

Digital tillsyn är inte ett substitut för fysisk närvaro, utan snarare ett komplement som möjliggör en större trygghet. Med hjälp av digital tillsyn kan vårdpersonalen bättre anpassa sina insatser utifrån behov, samtidigt som vårdtagaren inte behöver inte bli störd i onödan och ges möjlighet att kunna bo kvar i sitt hem. Den digitala tillsynen kan aktiveras vid händelser (exempelvis vid rörelse eller larm), eller vid schemalagda tidpunkter.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@everon.se för mer information om hur våra produkter kan passa i er verksamhet.