Everon Mobile App

Larmmottagning i mobilen

Everon Mobile App är en smartphoneapplikation för larmmottagning i Everons larmsystem. Speciellt för Everons mobila app är att en och samma app används för hantering av alla olika typer av larmtillbehör, liksom för alla olika typer av boenden.

Everons mobila app används av till exempel personalen på ett boende eller hemtjänstpersonal. Den är snyggt och användarvänligt utformad, för att göra det så enkelt och trevligt som möjligt för dess användare. Här ser personalen vem som har larmat, när och från vilken typ av apparat. Även adress med karta går att få i appen – någonting som är välanvänt framför allt i kombination med Vega GPS-larm, samt inom ordinärt boende. För särskilt boende är det extra viktigt vilken närmaste basstation som larmet visar, då detta också ligger till grund för lokaliseringen av brukaren.

Säkert

I larmhanteringen följer personalen tre enkla steg, med möjlighet att kalla på förstärkning vid behov. Om larmet inte hanteras eller avslutas inom en utsatt tid, skickas larmet på nytt till dess att larmhanteringen är genomförd korrekt. På så sätt kan inte personalen slarva eller strunta i larm som mottas av appen.

Heltäckande

Med Everon Mobile App som larmmottagare hanteras alla typer av larm i en och samma mobila applikation, vilket gör det mycket användarvänligt och enkelt. Det spelar heller ingen roll i vilken boendeform larmtillbehören används, det är samma app som sköter larmhanteringen oavsett.

Användarvänligt

Appen är egenutvecklad av Everon med UX-design (User Experience-design), vilket innebär att den är utformad utifrån användares faktiska beteende. Detta gör appen enkel, trevlig och användarvänlig. Appen utvecklas och förbättras ständigt, med säkerhet och trygghet i fokus.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@everon.se för mer information om hur våra produkter kan passa i er verksamhet.

Fler produkter & tjänster