Läkemedelshantering

Roboten som påminner den äldre att ta sina läkemedel

I samarbete med Evondos kan vi erbjuda patientsäker läkemedelshantering. Med Evondos smarta läkemedelsrobot blir följsamheten i läkemedelsutgivningen över 99% och vårdtagaren känner sig självständigare, tryggare och stolt.

Inom snar framtid finns läkemedelshanteringen i Everons egna plattform med full integration med vårt larmottagningssytem.

Snabbfakta

 

  • Ökad självständighet
  • Ta läkemedel i rätt tid
  • Följsamheten blir över 99%
  • Vårdpersonal kan följa medicineringen på distans
  • Skapar en lugnare arbetsmiljö för personal och ger mer tid för kvalitativa möten

Gör det enkelt att ta läkemedel

Det är lätt för många äldre att glömma bort att ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt, något som är viktigt vid behandling av många kroniska sjukdomar. Med läkemedelsroboten blir vårdtagaren påmind i rätt tid och orosmomentet försvinner för både den äldre och dess anhöriga. Vårdpersonalen kan följa medicineringen på distans och och blir informerad om en dos inte tagits i tid. Roboten förvarar medicinen säkert och delar endast ut den avsedda dosen så att resterande doser förblir oåtkomliga. Detta gör att följsamheten i läkemedelsutgivningen är så hög som över 99%.

Så tycker användarna

Hör hur Evondos läkemedelsrobot underlättar vardagen för många äldre. De känner sig självständigare, starkare och stoltare när de kan klara sin egen vardag och tycker det känns tryggt att roboten alltid håller koll på medicineringen åt dem.

Mer tid för kvalitativ vård

Vårdtagaren ges möjlighet att vara mer självständig i sin vardag och behöver inte lika många besök av vårdpersonal. Personalen kan då lägga sina resurser på kvalitativa besök som uppskattas av både vårdtagare och vårdpersonal. Det blir enklare att planera arbetstider eftersom det behövs färre läkemedelsrelaterade hembesök och det blir inte lika hög arbetsbelastning för personalen.

 

Läs mer om fördelarna på Evondos hemsida

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@everon.se för mer information om hur våra produkter kan passa i er verksamhet.

Fler produkter & tjänster

Origon trygghetshubb
Origon trygghetshubb
Origon är mittpunkten för all installerad välfärds-teknik.
Nyckelfria lås
Nyckelfria lås
Smarta, individanpassade passagelarm & nyckelfria lås.
OnOn - Digital närvaro
OnOn - Digital närvaro
Ett säkert och effektivt sätt att skapa trygghet.