Möt oss på MVTe

Möt oss på MVTe

Träffa oss på MVTe och diskutera dina behov och våra lösningar. Lyssna till hur vi har drivit marknaden för trygghetslarm framåt genom att introducera vår innovativa plattform för välfärdsteknologi, en plattform som många kommuner har visat stort intresse för.
  • Vi berättar om hur kommunen kan ha samma lösning i alla boendeformer och i alla storlekar.
  • Se det marknadsledande mobila trygghetslarmet Vega, nu ytterligare utvecklat och lanserat som Vega +.
  • Titta på vår användarvänliga och smarta hantering av trygghetslarm i smartphones. Hantera trygghetslarm, GPS larm, nyckelfria lås och  digital kameratillsyn i samma app.