Markaryds kommun väljer Everons plattform

Markaryds kommun väljer Everons plattform

Markaryd har upphandlat trygghetslarm och lås till fyra boenden. Efter en utvärdering av inkomna anbud har kommunen tilldelat Everon äran att installera trygghetslarm på boendena.