Stort intresse för Everon på MVTe

Stort intresse för Everon på MVTe

Efter Everons succé på den svenska marknaden under 2016 fanns det ett mycket stort intresse för Everon på MVTe mässan. Everon visade den digitala plattformen och det nya GPS larmet Vega+.  Men störst intresse fanns för den nya e-hälsoplattformen Sote 360, en e-hälsojournal som ger vårdgivare och anhöriga möjlighet att följa vårdtagarens medicinska värden, men också subjektiva upplevelser som sömn, matlust, utevistelser mm.