Everon vinner Västerås upphandling av trygghetsskapande teknik

Everon vinner Västerås upphandling av trygghetsskapande teknik

Västerås stad har särskilda boenden och boenden med särskild service. Totalt omfattar detta ca 100 boenden med uppskattningsvis 2200 larmanvändare. Flertalet boenden står inför behovet av att byta ut den trygghetsskapande tekniken inom en snar framtid. Det finns också ett behov ur omvårdnadsperspektiv att med stöd utav ny teknik öka de boendes möjlighet till trygghet, aktivitet och integritet. Samtidigt kan även verksamheten ges möjlighet till metodutveckling. Efter en utvärdering av pris och funktion där både personal och brukare har varit delaktiga beslutade Västerås kommun att tilldela Everon affären.