Modellkommunen Borås stad väljer Everons helhetslösning för alla boendeformer

Modellkommunen Borås stad väljer Everons helhetslösning för alla boendeformer
Ytterligare en av Sveriges tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering har valt Everons helhetslösning för trygghetsskapande teknik i alla boendeformer. Everon Sverige har slutit avtal med Borås stad för att leverera trygghetsskapande teknik till ca 3500 kunder i ordinärt boende och ca 1000 kunder i särskilda boenden. Avtalet omfattar trygghetslarmsystem med digitala lås, digital tillsyn, digital närvaro, mobila trygghetslarm, läkemedelsrobotar och e-hälsa. Den trygghetsskapande tekniken kommer införas under 2022 och fortsatt utveckling genom ett informationsforum kommer ske under hela avtalsperioden. Vi ser fram emot samarbetet och är så glada över förtroendet från Borås stad!