Digitala nyckelfria lås installeras i Mariestad

Digitala nyckelfria lås installeras i Mariestad
Digitala nyckelfria lås öppnas med Everons mobilapp Nu har installationen av digitala nyckelfria lås påbörjats hos brukare med trygghetslarm i Mariestad. I måndags inleddes låsbytet på Humlets seniorboende och under hösten planeras totalt 800 dörrar att få ett elektroniskt låsvred. Mariestads tidningen skriver om kommunens samarbete med Everon för att byta ut omsorgspersonalens nycklar mot en digital lösning. Med Everons digitala nyckelfria lås slipper personalen hantera fysiska nycklar. Personal med behörighet till ett visst lås kan istället öppna låset direkt från Everons mobilapp – något som omsorgspersonalen ser mycket fram emot. ”Det här är jättebra. Nu slipper vi hålla reda på en massa nycklar”, säger Lena till Mariestads Tidningen, som är omsorgspersonal inom Mariestads kommun. Den nyckelfria lösningen gör det bättre för både personal och brukare. Personalen kan öppna lås med hjälp av Everons mobilapp och systemet registrerar vem som har besökt brukaren och hur länge. Nycklar kan anpassas efter situation och person så att nyckeln endast är tillgänglig när den verkligen behövs. När nyckelhanteringen digitaliseras minimeras risken för att nycklar tappas bort och ingen nyckelgömma behöver heller monteras. Dessutom försvinner det buller som uppstår vid nyckelhantering. Brukaren kan även känna sig trygg i att veta att endast den som ska ha en nyckel har möjlighet att ta sig in i bostaden.
”Det är en modern lösning, som gör det säkrare och tryggare för både personal och brukare.” Karin Jonsson, Projektledare och IT-handläggare på Mariestads kommun
Även gemensamma dörrar i flerbostadshus såsom entréporten och tvättstugan får digitala lås så att personalen helt slipper fysiska nycklar. När ett digitalt lås inte längre behövs kan dörren enkelt återställas till ordinarie låsvred, utan någon som helst åverkan på dörren. Läs mer om våra nyckelfria lösningar