Stimulansmedel för att förstärka äldreomsorgen

År 2018 avsatte regeringen 350 miljoner kronor i stimulansmedel för att stödja äldre- och funktionshinderomsorgen i användandet av välfärdsteknik. Nu finns nytt stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen, att ansöka om för 2019. Sista ansökningsdag 31 oktober. Ansök här >>
Välfärdsteknik som gynnar både individ, personal & samhälle
Det är vetenskapligt bevisat att både äldre och samhället vinner på att vi fortsätter vara aktiva och rörliga högre upp i åldern, men samtidigt känna trygghet och veta att man kan få hjälp om något händer. Med hjälp av intelligent välfärdsteknik kan vi skapa mer trygghet, större välbefinnande och bättre hälsa för äldre, och således förstärka äldreomsorgen på ett sätt som gynnar såväl individen som personalen och samhället i stort.
Digital tillsyn för mer trygghet
Digital kameratillsyn är ett av de smartaste och mest effektiva sätten att skapa trygghet. Denna tjänst kan varieras efter behov. Den passar likaväl för korridorer och sällskapsutrymmen som i boenden och lägenheter. För att värna om användarens personliga integritet, kan kameratillsynen styras på två olika sätt. Tillsynen kan ske enbart vid schemalagda tidpunkter, eller vara eventstyrd och således endast utföras i samband med att ett larm har utlösts. Överföring av videoinspelning från kamera till användargränssnittet är krypterad och mycket säker. Systemet möjliggör heller ingen avläsningsmöjlighet utan den automatiska dynamiska krypteringsnyckeln. Läs mer om Digital tillsyn här >>
Artificiell intelligens utan robotar
Under hösten har vi lanserat den banbrytande tjänsten Anna Perenna digital närvaro. Idén till den här tjänsten kommer från en vision om att kunna vara hos och ha uppsikt över våra äldre och utsatta precis hela tiden – utan att ge avkall på deras integritet. Lösningen är en kamera, som till skillnad från att spela in film- och bildsekvenser, istället omvandlar händelserna som kameralinsen uppfattar till fullständigt anonyma ikoner och text. För att möjliggöra detta använder Anna Perenna artificiell intelligens – en mycket avancerad teknisk intelligens med förmågan att uppfatta sin omgivning och vidta åtgärder. Läs mer om Digital närvaro här >>
Ansökan
För att ansöka om stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen, gå till https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/forstarkning-av-aldreomsorgen/. Sista ansökningsdag 31 oktober 2019.