Revolutionerande trygghet med artificiell intelligens

Nu lanserar vi en helt ny tjänst som med hjälp av AI (artificiell intelligens) tar säkerhet och trygghet till en helt ny nivå. På ett revolutionerande sätt möjliggör tjänster Digital närvaro konstant närvaro och uppsikt, utan någon som helst film- eller bildinspelning. Idén till Digital närvaro kommer från en vision om att hitta en välfärdsteknologisk tjänst som möjliggör samma säkerhet, uppsikt och närvaro som kameratillsyn – utan att inskränka på användarens integritet. Lösningen är en kamera, som till skillnad från att spela in film- och bildsekvenser, istället omvandlar händelserna som kameralinsen uppfattar till fullständigt anonyma ikoner och förklarande text. För att möjliggöra detta användes i Digital närvaro AI (artificiell intelligens) – en mycket avancerad teknisk intelligens med förmågan att uppfatta sin omgivning och vidta åtgärder.
Ikoner & text, istället för film & bild
I det här fallet är åtgärden en larmförmedling till vårdnadshavare, larmcentral eller personal. Tjänsten Digital närvaro känner av olika typer av händelser och handlingar, som registreras och kommuniceras med hjälp av ikoner och skriftliga beskrivningar. För varje individuell vårdnadstagare bestäms vilka typer av händelser som ska trigga ett larm. Detta kan också regleras utifrån tid. Till exempel kan systemet observera att användaren klivit upp ur sängen och gått till badrummet, men bara om användaren inte återvänder från badrummet inom en viss tid skickas ett larm.
Exceptionellt vid fallolyckor
Något av det mest revolutionerande med detta system är förmågan att registrera fallolyckor. Inget system har någonsin tidigare kunnat omfatta fallolyckor på ett så brett och säkert sätt som Digital närvaro, då fallolyckor är oerhört komplexa med otaliga variationer. Exempelvis klarar flertalet fallarm endast av att generera larm ifall vårdtagaren faller snabbt och hårt. Andra larm utlöses endast om användaren är förmögen att trycka på larmknappen. Men med Digital närvaro kan en oändliga variationer av fallolyckor registreras och förmedla larm. Digital närvaro möjliggör trygghet och säkerhet på ett mer omfattande sätt än någon tidigare välfärdsteknologisk tjänst, helt utan att ge avkall på vårdtagarens integritet. Läs mer om Digital närvaro här >>