Sunne kommun väljer Lyra trygghetslarm

Sunne kommun väljer Lyra trygghetslarm

Sunne kommun är nästa kommun som väljer trygghetslarmet Lyra från Everon. Med ett attraktivt pris och bra utvärderingsresultat föll valet på Everons moderna och skalbara välfärdsplattform. Sunne kommer nu att installera Lyra på samtliga vård och omsorgsboenden.