Vega – mobilt GPS-larm

Trygghetslarmet som följer med överallt

Vega GPS-larm är specialutvecklad för människor som drabbas av demens och den är unik i sin utformning och funktion. Den är vattentät för dusch och bad och den kan användas medan den laddas. Larmet är också mycket säkert, det går inte att stänga av och klockan går att låsa fast på armen med ett säkerhetsarmband. Snabbast möjliga positionering med A-GPS.

“Att få vara utomhus gör att jag känner mig levande och livet känns värt att leva”

Frihet

Vegan kan enkelt konfigureras efter användarens behov. Den kan både användas av personer med kognitiv nedsättning, men också som ett mobilt trygghetslarm. Ett mobilt trygghetslarm medför att användaren med bibehållen trygghet kan ta sin dagliga promenad.

Trygghet

När användaren är hemma stänger Vega klockan av GPS- och GSM-funktionen vilket medför att den sparar batteri. När användaren lämnar bostaden startas funktionerna automatiskt och anhöriga eller vårdgivaren kan få ett larm i och med att användaren lämnar bostaden.

Aktivitet

När användaren befinner sig utomhus kan anhöriga och vårdgivare enkelt via dator, smartphone eller surfplatta se var personen befinner sig. Man kan också få automatiska larm om personen går utanför ett fördefinierat område, exempelvis 500 meter från bostaden.

Om klockan

Vega-klockan och basstationen

Tillsammans med Vega klockan följer en liten basstation som placeras i bostaden, på äldreboendet eller dagverksamheten. När klockan kommer i närheten av basstationen kopplar den ner GPS och GSM och går ner i viloläge. Detta medför att klockan sparar batteri men det gör också att man vid positionering kan se om användaren är hemma eller inte. I hemmamiljö kan batteriet räcka i över en vecka.

Trygg inomhuszon

När klockan tappar kontakten med sin basstation startas automatiskt GPS- och GSM-funktionerna. Systemet känner av att klockan tappat kontakten med basstationen vilket kan betyda att brukaren lämnat bostaden och systemet kan skicka larm till anhöriga och vårdgivare om att användaren gått hemifrån.

Trygga utomhuszoner

I Vega systemet kan man lägga in så kallade trygga utomhuszoner. Innanför den trygga zonen kan brukaren röra sig ”fritt”, men när brukaren kommer utanför zonen så skickas ett larm till larmcentral eller till personalens mobiltelefon. Personalen kan då i sin smartphone eller på en dator, se var brukaren befinner sig och följa hur brukaren rör sig. Klockan lämnar en ny position var 60:e sekund. Den trygga utomhuszonen kan vara hur stor som helst, men aldrig mindre än 100 meter, räknat från bostaden. Man kan även ha flera olika utomhuszoner, exempelvis kan man ha en stor zon på dagen och en mindre på natten.

2-vägs-talkommunikation

Vega klockan innehåller också en mobiltelefon. Anhöriga och vårdgivare kan ringa till användaren varvid ett samtal automatiskt kopplas upp. Talkvalitén är mycket bra och ljudnivån kan ställas i tre olika steg; låg, normal och hög. Man kan också från klockan ringa tre fördefinierade telefonnummer genom enkla knapptryckningar.

Display

Vega GPS-larm har en display som normalt bland annat visar tid och datum. I klockans display kan också individuella bilder läggas in som exempelvis visar användarens namn och adress.

Digitalt IP-larm

Vegan är ett digitalt mobilt trygghetslarm med kontinuerlig funktionsövervakning. När den i hemmamiljö är i viloläge vaknar den en gång per dygn och meddelar systemet att den är okej. Om batterinivån i klockan sjunker till 10% skickas omedelbart ett larm till anhöriga eller vårdgivare.

Larmknapp

På sidan av klockan finns en larmknapp. Larmknappen kan vara aktiverad och initiera ett larm. När användaren trycker på larmknappen kan systemet skicka larm till anhöriga och vårdgivare och man kan då välja om man vill koppla upp ett samtal med användaren eller inte. Larmknappen kan också avaktiveras om användaren inte kan hantera funktionen.

Säkerhetsarmband

Vega larmet kan bäras på flera olika sätt. Om klockan ska bäras på armen finns ett säkerhetsarmband som går att låsa fast på armen så att användaren inte själv kan ta av klockan.

Inaktivitetslarm

I Vega systemet finns också möjlighet att registrera rörelse eller rättare sagt utebliven rörelse. Om användaren inte har rört sig inom en inställbar tid kan systemet skicka larm. Detta används ofta som falldetektion.

En integrerad del av vår plattform för välfärdsteknik

Vegan är en integrerad del i vår plattform för välfärdsteknologi. Detta innebär att den är integrerad i vårt trygghetslarm för olika boendeformer. Hela boendet blir då en trygg inomhuszon och om användaren lämnar boendet kan personalen snabbt få ett larm.

Larmmottagning

Larm från Vega klockan kan tas emot i smartphone, vanlig mobiltelefon eller på larmcentral.