Brukardata Vega, För Vega som är kopplad till Lyra

I formuläret nedan lämnar du brukardata för Vega GPS-larm som är en del av Everons larmsystem Lyra.

Behöver du lämna brukardata för en Vega som inte är kopplad till Everons larmsystem Lyra, det vill säga en Stand-alone Vega? Du hittar formuläret för Vega Stand-alone här>