Trygghetslarm -Lyra

Samma lösning oavsett boendeform

Lyra trygghetslarm medför att man får samma lösning oavsett boendeform, ordinärt boende, särskilt boende eller LSS.

Plattformen bygger på en centraliserad serverinfrastruktur, s.k molntjänst, vilket innebär att ingen pc eller lokal dator installeras på boendet. Infrastrukturen på boendet består istället av små intelligenta basstationer/välfärdshubbar som skapar flera kommunikationsmöjligheter till molnet varvid vi alltid garanterar minst två kommunikationsvägar, primär och sekundär. Basstationerna roamar också med varandra och upprätthåller mottagande av larm samt förmedling om både primär och sekundär förbindelse försvinner.

Lyra är ett fullt skalbart system med lokalisering i realtid, ett system som är utvecklat med brukarens behov i centrum och med verksamheten i fokus. Ett extremt säkert system med högsta möjliga driftsäkerhet och med konstant övervakning.

Med Lyra kan man få samma funktionalitet och möjligheter oavsett storlek på anläggningen. Inget annat system har samma skalbarhet vilket gör att man endast betalar för det man behöver.

Origon – välfärdshubb

Lyra trygghetslarm består av små intelligenta basstationer, så kallade välfärdshubbar. Välfärdshubbarna skappar infrastruktur för larmtillbehör, ger positionering och kommunicerar med vår molntjänst.

Everon lanserar nu en helt ny generation av Lyra basstationer. Origon är den nya välfärdshubben som fungerar som mittpunkt för installerad välfärdsteknologi.

Välfärdshubben kommer utrustad med det allra senaste inom kommunikations-teknologi och utgör ett framtidssäkert och adaptivt val oavsett boendeform. För första gången kan man ersätta de traditionella digitala trygghetstelefonerna med en riktig digital välfärdshubb. Origon är även den intelligenta basstationen i ett internsystem.

Med Origon som samlingspunkt kan man flexibelt ansluta alla tänkbara larmtillbehör och sensorer. Även kameratillsyn kan anslutas via Origon välfärdshubbens 4G eller fasta bredbandsuppkoppling. Origon är en given samlingspunkt (IoT) för data kring brukarens trygghet och välmående.

 • 2,5G / 4G
 • WiFi router och uppkoppling
 • LAN
 • Bluetooth 5.0
 • Flera samtidiga radioförbinelser
 • USB port för laddning och data
 • Batteribackup 25 eller 72 timmar
 • Med eller utan kraftfull högtalarmodul
 • Mer än 50 larmtillbehör kan anslutas per hubb
 • PoE (Power over Ethernet)
 • VOIP (Voice over IP)

Flexibelt

Systemet ger full flexibilitet där det enda som krävs för att få ett fungerande system är en basstation och ett larmtillbehör. Sedan kan man addera nya basstationer och tillbehör efter behov.

I Lyra kan alla larmgivare döpas helt fritt och larm från larmtillbehör kan styras helt individuellt och behovsstyrt. Larm kan även styras till olika larmmottagargrupper/personer baserat på klockslag/veckodag. Man kan i princip definiera hur många larmmottagare eller grupper som helst i Lyra.

 • Ingen undre gräns för hur litet ett Lyra system kan vara, från 1 användare och uppåt.
 • Ingen övre gräns för hur stort ett Lyra system kan byggas.
 • Ingen geografisk begränsning.
 • Individuell larmstyrning

Webbgränssnitt

Lyra Manager är ett webbgränssnitt där kunden bland annat kan programmera och namnge larmtillbehör, lägga in basstationer, bestämma larmstyrningar, lägga in användare och ta ut rapporter. I Lyra Manager får man också direkt vid inloggning en bild över alla anslutna komponenter och dess anslutningsstatus.

 • Webbgränssnitt – ingen speciell programvara krävs
 • SSL-krypterad anslutning med 2-stegs inloggning
 • Olika användarprofiler
 • Ta ut rapporter, programmera och namnge larmtillbehör, lägga in användare m.m.
 • Flera olika språk

Lyra-plattformen

Alltid online
Alla ingående komponenter ligger ständigt online och övervakas kontinuerligt (DFÖ, Digital Frekvent Övervakning). Primär och sekundär anslutning. Kommunikation mellan basstationerna och larmtillbehören sker trådlöst via RF (868/869 MHz).
Molntjänst
Vår plattform är en IT-tjänst som tillhandahålls över Internet, en så kallad molntjänst. Små basstationer ligger hela tiden on-line uppkopplade mot molntjänsten. Kommunikationen sker via GSM/GPRS med krypterat IP. Serverinfrastrukturen för molntjänsten är fysiskt placerad i servercentraler med allra högsta drift och säkerhetskrav (certifierade med UL 5 diamond)
Flexibel larmhantering
Larmmottagningen är mycket flexibel och kan ske i vanlig GSM mobiltelefon, i en smartphone med vår speciella APP, visas på korridordisplay, brukar-display, tablett eller digital plan-ritningskarta. Larmen kan också tas emot på larmcentral.