Beställning av Vega GPS-larm

Gör din order här

Vegan är ett mobilt trygghetslarm som är unikt i sin utformning och funktion. Den är specialutvecklad för personer med kognitiv nedsättning eller demens, för att möjliggöra för ett friare, tryggare och aktivare liv. Läs mer om Vega här >>

Privatperson?
Kontakta till din kommun eller landsting för att få hjälp med beställning av Vega GPS-larm.

Se priser