Loading...

LYRA TRYGGHETSLARM – en och samma lösning i alla boendeformer

Lägre kostnader, nöjdare personal, tryggare brukare och sist men inte minst en effektivare organisation.

Varför göra skillnad på olika boendeformer? Med Lyra systemet kan man enkelt få samma lösning i SÄBO, ordinärt boende och gruppboende. Tack vara att Lyra är helt trådlöst och molnbaserat är skalbarheten fullständig och en person i ordinärt boende får samma möjligheter som en person som bor i SÄBO eller gruppboende.

Mycket ekonomiskt och dessutom enkelt att flytta produkter mellan alla brukare och boendeformer. En gemensam lösning är också till stor fördel för personalen som jobbar inom vården eftersom det räcker att de lär sig ett system.