Loading...

LYRA TRYGGHETSLARM – huvudfunktioner i SÄBO

Plattformen bygger på en centraliserad serverinfrastruktur, s.k molntjänst men med möjlighet till lokal backup. Ingen pc eller lokal dator installeras på boendet utan infrastrukturen på boendet består istället av små intelligenta basstationer/välfärdshubbar som skapar flera kommunikationsmöjligheter till molnet varvid vi alltid garanterar minst två kommunkationsvägar, primär och sekundär. Basstationerna roamar också med varandra inne på boendet och upprätthåller mottagande av larm samt förmedling vilket också möjliggör lokal backup  om samtliga förbindelser till Internet försvinner.

Lyra är ett fullt skalbart system med lokalisering i realtid, ett system som är utvecklat med brukarens behov i centrum och med verksamheten i fokus. Ett extremt säkert system med högsta möjliga driftsäkerhet och med konstant övervakning.