Loading...

LYRA TRYGGHETSLARM – huvudfunktioner i Ordinärt boende

Lyra trygghetslarm bygger på små intelligenta välfärdshubbar. Välfärdshubben kommer utrustad med det allra senaste inom kommunikations-teknologi och utgör ett framtidssäkert och adaptivt val oavsett boendeform. För första gången kan man ersätta de traditionella digitala trygghetstelefonerna med en riktig digital välfärdshubb.

Med Origon som samlingspunkt kan man flexibelt ansluta alla tänkbara larmtillbehör och sensorer. Även kameratillsyn kan anslutas dirkekt via Origon. Origon är en given samlingspunkt (IoT) för data kring brukarens trygghet och välmående