Digital närvaro

Revolutionerande trygghet med integritet i fokus

Med hjälp av artificiell intelligens tar tjänsten Digital närvaro säkerhet och trygghet till en helt ny nivå. På ett revolutionerande sätt möjliggörs konstant närvaro och uppsikt, utan film- eller bildinspelning.

Idén till tjänsten Digital närvaro kommer från en vision om att kunna vara hos och ha uppsikt över våra äldre och utsatta precis hela tiden – utan att ge avkall på deras integritet. Lösningen är en kamera, som till skillnad från att spela in film- och bildsekvenser, istället omvandlar händelserna som kameralinsen uppfattar till fullständigt anonyma ikoner och förklarande text. För att möjliggöra detta används i den här tjänsten artificiell intelligens – en mycket avancerad teknisk intelligens med förmågan att uppfatta sin omgivning och vidta åtgärder.

Bara ikoner & text, helt utan filminspelning

Kameran som används i Digital närvaro observerar händelser och lär sig känna igen olika typer av handlingar. Dessa händelser omvandlas till anonyma ikoner med förklarande text innan de kommuniceras.

För varje individuell vårdnadstagare bestäms vilka typer av händelser som ska trigga ett larm. Detta kan också regleras utifrån tid. Till exempel kan systemet observera att användaren klivit upp ur sängen och gått till badrummet, men bara om användaren inte återvänder från badrummet inom en viss tid skickas ett larm.

Frihet

Digital närvaro säkrar användarens trygghet och öppnar dörrarna för ett friare och mer självständigt liv. Med Digital närvaro får fler användare möjlighet att bo kvar i sina hem, de behöver inte bli störda i onödan och kan göra saker som bidrar till välmående och hälsa.

Trygghet

Där många tidigare larmtillbehör bara kunnat generera larm vid speciella typer av fallolyckor, kan tjänsten Digital närvaro registrera och förmedla larm vid för en oändlig variation av fallolyckor. Detta är ett av många exempel på hur Digital närvaro skapar trygghet på ett banbrytande sätt.

Integritet

Digital närvaro är en av de första tjänsterna som möjliggör konstant (digital) närvaro utan att ge avkall på användarens integritet, då ingen bild- eller filminspelning sker. Istället omvandlas händelser som observeras av kameralinsen, till anonyma ikoner med tillhörande förklaring.

Fler produkter & tjänster…