Loading...

Vår vision och vårt mål är ett samhälle där fler äldre och människor med funktionsnedsättning får möjlighet till trygghet, aktivitet och välbefinnande med hjälp av välfärdsteknologi. Vi vill bidra till att de håller sig friskare genom en ökad rörlighet och minskad isolering.

Aktivitet och rörelse

Att bibehålla vardagsmotionen är ett bra sätt att motverka förtidigt åldrande. För den enskildas bästa och för att samhället ska klara av det ökande antalet äldre behöver vi hålla våra äldre rörliga och aktiva så länge som möjligt.

Med ett traditionellt sätt att se på trygghetslarm, med fasta trygghetslarm som bara fungerar i bostaden, riskerar man att i rask takt sänka livskvalitén för vårdtagaren. Med mobila trygghetslarm och välfärdsteknik kan man istället bibehålla ett aktivt och socialt delaktigt liv långt upp i åldrandet. De fasta trygghetslarmen har en inlåsningseffekt eftersom de inte fungerar utomhus. Inlåsningseffekten kan medföra att man som äldre drar sig för att gå ut och istället blir man sittande i tv-fåtöljen en stor del av dagen. Detta skapar förutom otränade muskler också ensamhet och kan leda till psykiska besvär. Mobila larm uppmuntrar till att ta en liten promenad, gå ut på gården eller gå till affären.

Frihet

Trygghet

Aktivitet