Digital välfärdsteknologi för en hållbar samhällsutveckling

Begreppet hållbarhet innefattar de tre dimensionerna ekonomi, miljö och samhälle.  Om företag och organisationer målmedvetet tar hänsyn till och arbetar för att de tre dimensionerna balanserar mellan varandra leder det till en hållbar samhällsutveckling.
Att arbeta hållbart utifrån ett vård och omsorgsperspektiv innebär positiva effekter för alla. För vårdtagare, för personal, för anhöriga och för samhället i stort.

Everons molnbaserade välfärdsteknologiska plattform ger alla samma förutsättningar och säkerhet. Oavsett om det gäller en person i ordinärt boende, ett litet gruppboende eller flera stora vård- och omsorgsboenden så har alla samma möjligheter och samma ekonomiska fördelar. Att kommunen kan välja samma lösning i alla boendeformer ger stora ekonomiska fördelar och stor flexibilitet. Kommunerna kan genom att välja rätt teknisk lösning frigöra pengar till nya effektiva lösningar eller till mer personal där det behövs.

Med molnbaserade tjänsteplattformar och ny välfärdsteknologi kan mycket lösas på distans vilket bidrar till minskad miljöpåverkan i olika former. Digital tillsyn på distans och nyckelfria lås lösningar ger mindre bilresande, trygghetslarm som är molnbaserat ger mindre total strömförbrukning per kund, informationsinsamling (IoT) kan ge information för att optimera resor, tillsyn etc.

Andelen äldre i samhället ökar dramatiskt de närmaste åren. För att kunna behålla samma kvalité inom vård och omsorg behöver vi ta fram nya arbetssätt och utveckla nya välfärdsteknologiska tjänster som underlättar för personalen, men som också håller våra äldre friskare och mer socialt involverade.