Digitala nyckelfria lås installeras i Mariestad

Nu har installationen av digitala nyckelfria lås påbörjats hos brukare [...]