Lyra – Trygghetslarm 2017-09-04T07:10:38+00:00

Trygghetslarm – Lyra

Den centrala molntjänsten

Lyra trygghetslarm bygger på en centraliserad serverinfrastruktur, s.k molntjänst, vilket innebär att ingen pc eller server installeras i boendet.

Lyra är ett fullt skalbart system med lokalisering i realtid, ett system som är utvecklat med brukarens behov i centrum och med verksamheten i fokus. Ett extremt säkert system med högsta möjliga driftsäkerhet och med konstant övervakning.

Med Lyra kan man få samma funktionalitet och möjligheter oavsett storlek på anläggningen. Inget annat system har samma skalbarhet vilket gör att man endast betalar för det man behöver.

Flexibelt

Systemet ger full flexibilitet där det enda som krävs för att få ett fungerande system är en basstation och ett larmtillbehör. Sedan kan man addera nya basstationer och tillbehör efter behov.

I Lyra kan alla larmgivare döpas helt fritt och larm från larmtillbehör kan styras helt individuellt och behovsstyrt. Larm kan även styras till olika larmmottagargrupper/personer baserat på klockslag/veckodag. Man kan i princip definiera hur många larmmottagare eller grupper som helst i Lyra.

  • Ingen undre gräns för hur litet ett Lyra system kan vara, från 1 användare och uppåt.
  • Ingen övre gräns för hur stort ett Lyra system kan byggas.
  • Ingen geografisk begränsning.
  • Individuell larmstyrning

Webbgränssnitt

Lyra Manager är ett webbgränssnitt där kunden bland annat kan programmera och namnge larmtillbehör, lägga in basstationer, bestämma larmstyrningar, lägga in användare och ta ut rapporter. I Lyra Manager får man också direkt vid inloggning en bild över alla anslutna komponenter och dess anslutningsstatus.

  • Webbgränssnitt – ingen speciell programvara krävs
  • SSL-krypterad anslutning med 2-stegs inloggning
  • Olika användarprofiler
  • Ta ut rapporter, programmera och namnge larmtillbehör, lägga in användare m.m.
  • Flera olika språk

Lyra-plattformen

Alltid online

Alla ingående komponenter ligger ständigt online och övervakas kontinuerligt (DFÖ, Digital Frekvent Övervakning). Primär och sekundär anslutning.
Kommunikation mellan basstationerna och larmtillbehören sker trådlöst via RF (868/869 MHz).

Molntjänst

Vår plattform  är en IT-tjänst som tillhandahålls över Internet, en så kallad molntjänst. Små basstationer ligger hela tiden on-line uppkopplade mot molntjänsten. Kommunikationen sker via GSM/GPRS med krypterat IP. Serverinfrastrukturen för molntjänsten är fysiskt placerad i servercentraler med allra högsta drift och säkerhetskrav (certifierade med UL 5 diamond)

Flexibel larmhantering

Larmmottagningen är mycket flexibel och kan ske i vanlig GSM mobiltelefon, i en smartphone med vår speciella APP, visas på korridordisplay, brukar-display, tablett eller digital plan-ritningskarta. Larmen kan också tas emot på larmcentral.