E-hälsojournal 2017-06-07T15:08:18+00:00

E-hälsojournal

Everons e-hälsojournal ger möjligheter för vårdgivaren att samla och analysera olika data kring en vårdtagare. Faktiska värden som mäts automatiskt med olika apparater men också subjektiva värden som berättar om hur en vårdtagare mår.

Att samla olika värden i Everons e-journal ger vårdtagare och anhöriga möjlighet att i ett tidigt skede se förändringar av olika slag och därmed kunna vidta åtgärder.

Komplettera med:

 • Digital tillsyn via kamera
 • Videosamtal

 

Exempel på mätvärden

 • Blodtryck

 • Hjärtfrekvens

 • Andningsfrekvens

 • SpO2

 • Temperatur

 • Blodsocker

 • Aktivitet

 • Sömn

 • Magfunktion

 • Matlust

 • Humör

 • Vätskeintag

 • Utevistelse

 • Socialt umgänge

 • Hygien