Digital tillsyn via kamera 2017-11-21T18:42:12+00:00

Digital tillsyn via kamera

Fler och fler kommuner erbjuder sina vårdtagare kameratillsyn som alternativ till tillsynsbesök. Integriteten och säkerheten i en sådan teknisk tjänst är givetvis av allra högsta vikt.

Integrerat i internsystemet

Vår kameratjänst kan användas som fristående lösning eller som en fullt integrerad del av Lyra, vårt omsorgssystem för äldreboende.

Olika typer av digital tillsyn

Schemalagd tillsyn; Tillsyn via kameran kan endast ske vid schemalagda tidpunkter

Eventstyrd tillsy;n Tillsyn kan endast ske i samband med att något larm har skett, exempelvis att brukaren tryckt på larmknappen, ett rörelselarm är utlöst eller ett dörrlarm.

Kontinuerlig tillsyn; Tillsyn kan ske 24/7 utan avbrott.

Om kameratjänsten

  • Webbaserat användargränssnitt, ingen programvara att installera

  • Användargränssnitt för smartphone, dator eller surfplatta

  • AES-128 kryptering end-to-end från kameran till mobilapparaten

  • Ingen avläsningsmöjlighet utan den automatiska dynamiska krypteringsnyckeln.

  • Fullt integrerad del av Lyra omsorgssystem, men kan användas lika bra separat.

  • Videoupptagningen kan sparas på centraliserad serverinfrastruktur.

  • Videoupptagningen har dubbel audit trail; även uppspelning kan registreras.

  • Auktorisering kan vara situationsbetingad; t ex kan ett vaktbolag aktivt delta i larmmottagandet eller responsen.